Wettelijke verankering franchise: een nieuw voorstel ter consultatie voorgelegd

19-12-2018

In een eerdere Legal Update hebben wij aangegeven dat Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) en Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) een wetsvoorstel voorbereiden over franchising. Het voorontwerp is inmiddels gepubliceerd en werd op 12 december 2018 ter consultatie voorgelegd. De consultatie eindigt op 31 januari 2019.

Het voorstel voorziet in een wettelijke regeling van de franchiseovereenkomst, op te nemen in titel 16 van het Burgerlijk Wetboek. De voorgestelde wettelijke regeling is dwingendrechtelijk van aard, dat wil zeggen dat van deze regeling niet ten nadele van de franchisenemer kan worden afgeweken. De voorgestelde bepalingen introduceren verplichtingen voor zowel franchisegever als franchisenemer, voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst én tijdens de looptijd van de overeenkomst. Het doel van de regeling is ‘de positie van de franchisenemer in de pre-competitieve fase te versterken’.

Of dit wetsvoorstel in deze versie bij de Tweede Kamer zal worden ingediend, is nog niet zeker.
Wij zullen u via onze Legal Updates op de hoogte houden.

Dit is een Legal Update van Mariska Nijenhof-Wolters.

Download als pdf

Specialist(en)