Startups en zzp'ers in crisistijd: update steunmaatregelen

03-06-2021

Nu het vaccineren op gang is gekomen en versoepelingen worden aangekondigd, wordt het economisch perspectief langzaam ook rooskleuriger. In de Legal Update van 14 december 2020 is stilgestaan bij de toenmalige stand van zaken met betrekking tot de steunmaatregelen vanuit de overheid. Op 27 mei jl. verscheen een kamerbrief waarin het steun- en herstelpakket voor het derde kwartaal van 2021 wordt beschreven. Daarom is het tijd voor een update, die wordt gegeven in de vorm van een drieluik. Het drieluik bestaat uit een Legal Update over de belangrijkste steunmaatregelen voor MKB'ers en grootbedrijven, een Legal Update over de belastingmaatregelen en deze Legal Update, waarin de belangrijkste steunmaatregelen voor startups en zzp'ers worden besproken. De NOW wordt buiten beschouwing gelaten. Raadpleeg de Legal Update van de praktijkgroep Arbeid & Pensioen voor een overzicht van de belangrijkste voorwaarden voor de NOW.

In deze Legal Update wordt achtereenvolgens ingegaan op de Tegemoetkoming Vaste Lasten ('TVL'), de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers ('Tozo') en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten ('TONK').

Tegemoetkoming Vaste Lasten ('TVL')

In de Legal Update van 9 november 2020 werd (onder andere) de TVL besproken. Deze voorziening is succesvol gebleken en intussen meermaals verlengd. Startups konden vaak echter geen aanspraak maken op de TVL, omdat deze ondernemingen geen omzetverlies konden aantonen ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vóór de coronacrisis. De overheid komt deze startende bedrijven nu tegemoet met een speciale TVL voor startups. Zo krijgen startups de mogelijkheid om de huidige omzet te vergelijken met de omzet uit het derde kwartaal van 2020 in plaats van met omzetten van voor de coronacrisis. Zij kunnen op grond van deze speciale regeling TVL aanvragen voor het eerste kwartaal van 2021. Vanaf het tweede kwartaal van 2021 kunnen ook zij vervolgens gebruik maken van de reeds bestaande TVL-regeling, omdat alle ondernemers dan de mogelijkheid krijgen om zelf te kiezen welke referentieperiode zij willen gebruiken. Het subsidiepercentage van de TVL voor het tweede kwartaal 2021 is verhoogd naar 100%.

Startende bedrijven kunnen nog tot 12 juli 2021 een aanvraag indienen voor de speciale TVL voor startups voor het eerste kwartaal van 2021. Vanaf half juni 2021 kunnen alle ondernemingen een 'gewone' TVL-aanvraag indienen voor het tweede kwartaal 2021.

Wanneer u wilt weten welke voorwaarden nog meer gelden om aanspraak te kunnen maken op de TVL, dan kunt u de website van de overheid raadplegen. Indien deze voorwaarden onduidelijk zijn, kunt u vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers ('Tozo')

De Tozo is een regeling die voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud, wanneer het huishoudinkomen van zelfstandig ondernemers door de coronacrisis onder het sociaal minimum daalt. Deze regeling is vorig jaar verlengd tot 1 juli 2021 ('Tozo 4'). De voorwaarden voor Tozo 4 zijn niet veranderd ten opzichte van de voorgaande Tozo. Raadpleeg voor deze voorwaarden www.krijgiktozo.nl. De Tozo 4 kan tot en met 30 juni 2021 worden aangevraagd bij de gemeente.

Op 27 mei 2021 heeft het kabinet besloten om de periode waarover Tozo kan worden aangevraagd te verlengen tot 1 oktober 2021 ('Tozo 5'). De voorwaarden voor Tozo 5 zullen waarschijnlijk niet anders zijn dan de voorwaarden die gelden voor de huidige Tozo 4.

Via de Tozo is het ook mogelijk om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen. Oorspronkelijk zouden zzp'ers met een lening voor bedrijfskapitaal per 1 januari 2021 moeten starten met aflossen. Deze datum is verschoven naar 1 januari 2022. Ook de renteopbouw wordt stilgezet tot die datum. Vanaf 1 januari 2022 moet de verstrekte lening binnen vijf jaar worden afgelost.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten ('TONK')

Zzp'ers die ondanks de Tozo of een bijstandsuitkering onvoldoende financiële capaciteit hebben om hun noodzakelijke kosten te voldoen, krijgen tijdelijk extra ondersteuning via de TONK. Bij noodzakelijke kosten moet worden gedacht aan de huur of kosten verband houdend met een hypotheek alsmede de kosten van elektriciteit, gas en water. De TONK is voor iedereen die 18 jaar of ouder is en aanzienlijk inkomen heeft verloren door de coronacrisis, en dient vooral als vangnet. De verwachting is wel dat deze regeling met name door zzp'ers wordt gebruikt, nu die ook geen beroep kunnen doen op de NOW.

De TONK kan worden aangevraagd bij de gemeente, voor maximaal negen maanden (januari tot en met september 2021). Het is mogelijk om de TONK-ondersteuning met terugwerkende kracht aan te vragen. Het verschilt per gemeente vanaf wanneer de TONK kan worden aangevraagd, wat de toelatingscriteria zijn en hoe hoog de ondersteuning is. Raadpleeg voor die informatie de website van uw gemeente.

Dit is een Legal Update van Linde van Dieren-Muller en Steef van den Boogert.

Download als pdf

Specialist(en)