Belastingmaatregelen tijdens de coronacrisis: een update

03-06-2021

Nu het vaccineren op gang is gekomen en versoepelingen worden aangekondigd, wordt het economisch perspectief langzaam ook rooskleuriger. In de Legal Update van 14 december 2020 is stilgestaan bij de toenmalige stand van zaken met betrekking tot de steunmaatregelen vanuit de overheid. Op 27 mei jl. verscheen een kamerbrief waarin het steun- en herstelpakket voor het derde kwartaal van 2021 wordt beschreven. Daarom is het tijd voor een update, die wordt gegeven in de vorm van een drieluik. Het drieluik bestaat uit een Legal Update over de belangrijkste steunmaatregelen voor startups en zzp'ers, een Legal Update waarin de belangrijkste steunmaatregelen voor MKB'ers en grootbedrijven worden besproken en deze Legal Update, waarin wordt ingegaan op de belastingmaatregelen. De NOW wordt buiten beschouwing gelaten. Raadpleeg de Legal Update van de praktijkgroep Arbeid & Pensioen voor een overzicht van de belangrijkste voorwaarden voor de NOW.

In deze Legal Update wordt achtereenvolgens ingegaan op het verleende belastinguitstel, de versoepelingen van het urencriterium en het verlagen van de belasting- en invorderingsrente.

Bijzonder uitstel van betaling belastingschuld

Het kabinet heeft het bijzonder uitstel van betaling van nieuwe belastingschulden al meermaals verlengd. Ondernemers kunnen nog tot 1 juli 2021 bijzonder uitstel aanvragen. De Belastingdienst verleent dan, indien de aanvraag wordt toegewezen, betalingsuitstel van nieuwe belastingschulden tot uiterlijk 1 juli 2021. Ondernemers die eerder al uitstel hebben gekregen, kunnen de Belastingdienst eveneens verzoeken om het uitstel te verlengen tot 1 juli 2021. Voor ondernemers waarbij de Belastingdienst het betalingsuitstel al eerder had verlengd, wordt het uitstel automatisch verlengd tot 1 juli 2021. Deze ondernemers hoeven hiervoor niets te doen. Na 1 juli 2021 zal geen uitstel meer mogelijk zijn. Vanaf dan zullen ondernemers de betaling van hun nieuw opkomende fiscale verplichten moeten hervatten.

De reeds opgebouwde belastingschuld – dus de onbetaald gebleven belastingschuld tot 1 juli 2021 – hoeft pas vanaf 1 oktober 2022 te worden afgelost. Vanaf 1 oktober 2022 hebben ondernemers vijf jaar de tijd om deze belastingschuld af te lossen. Dat heeft het kabinet op 27 mei jl. besloten, om ondernemers meer lucht te geven wanneer de economie weer op gang komt.

Om aanspraak te kunnen maken op het bijzonder uitstel van betaling mogen ondernemers geen eigen aandelen inkopen, geen dividenden uitkeren, en aan het bestuur en de directie geen bonussen uitkeren. Ondernemers met een belastingschuld van minder dan € 20.000,- hoeven daarnaast alleen bewijsstukken aan te leveren waaruit blijkt dat de betalingsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis worden veroorzaakt. Wanneer een ondernemer een belastingschuld heeft van meer dan € 20.000,-, zal hij voorts een verklaring van een derde deskundige (bijv. een externe accountant, belastingadviseur, consultant of brancheorganisatie) moeten bijvoegen. Die deskundige zal moeten verklaren dat de onderneming werkelijk betalingsproblemen heeft, maar dat deze slechts van tijdelijke aard zijn (in verband met corona) en dat de onderneming verder gezond en levensvatbaar is.

Versoepelde urencriterium

Een ondernemer die zijn onderneming drijft vanuit een eenmanszaak of bijvoorbeeld in privé vennoot is in een vennootschap onder firma, is een ondernemer voor de inkomstenbelasting ('IB-ondernemer'). Een IB-ondernemer die ten minste 1.225 uren per jaar besteedt aan werkzaamheden voor zijn onderneming, voldoet aan het zogenoemde urencriterium. Een IB-ondernemer die aan het urencriterium voldoet, kan aanspraak maken op ondernemersfaciliteiten. Dit zijn fiscale aftrekposten, waarbij kan worden gedacht aan de zelfstandigenaftrek en de oudedagreserve. Omdat ondernemers als gevolg van de beperkende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus in veel gevallen niet aan de 1.225 uren zullen komen, is het kabinet hun tegemoetgekomenVoor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2021 geldt dat ondernemers geacht worden ten minste 24 uren per week (en dus in ieder geval 624 uren in het eerste half jaar) aan hun onderneming te hebben besteed, ongeacht of dit daadwerkelijk zo is. Op deze manier kunnen de ondernemers die minder hebben gewerkt aanspraak blijven maken op de ondernemersfaciliteiten van de inkomstenbelasting. Deze versoepeling van het urencriterium zal na 1 juli 2021 niet meer gelden; vanaf dan tellen weer enkel de uren die ondernemers daadwerkelijk aan hun onderneming hebben besteed.

Invorderings- en belastingrente

Een belastingplichtige betaalt invorderingsrente als hij een belastingaanslag niet op tijd betaalt. De invorderingsrente is sinds 23 maart 2020 vrijwel nihil (0,01%). Omdat invorderingsrente een prikkel is om belastingaanslagen tijdig te voldoen, zal de invorderingsrente vanaf 1 januari 2022 stapsgewijs worden verhoogd. Daarbij zal de rente op 1 januari 2022 op 1% worden vastgesteld en vanaf dan ieder half jaar met een procent worden verhoogd. Op 1 januari 2024 zal de invorderingsrente weer op 4% worden vastgesteld.

De belastingdienst brengt belastingrente in rekening als hij een aanslag niet op tijd kan vaststellen, bijvoorbeeld omdat te laat aangifte is gedaan. Als de belastingdienst op zijn beurt zonder reden te lang doet over het opleggen van een belastingaanslag, vergoedt de belastingdienst belastingrente. De belastingrente is sinds 1 oktober 2020 terug op het oude niveau van 4%. Voor vennootschapsbelasting is de rente nog tot 31 december 2021 vastgesteld op 4%, in plaats van op 8%.

Varia

Hiervoor zijn de belangrijkste fiscale maatregelen voor ondernemers opgenomen. Daarnaast zijn meerdere andere belastingmaatregelen verlengd tot 1 oktober 2021. Denk hierbij aan het uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen, de belastingheffing van grenswerkers, de onbelaste reiskostenvergoeding, het btw-nultarief op mondkapjes, de btw-vrijstelling voor de uitleen van zorgpersoneel en het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters als zij van hun hypotheekverstrekker een hypotheekbetaalpauze krijgen. De omvang van deze Legal Update leent zich niet voor een uitgebreide bespreking van al deze belastingmaatregelen. Raadpleeg voor een overzicht van alle belastingmaatregelen de website van de Rijksoverheid.

Dit is een Legal Update van Linde van Dieren-Muller en Steef van den Boogert.

Download als pdf

Specialist(en)