Wij maken legal Financieel Recht
helder

Financieel Recht

De wet- en regelgeving kan de technologische ontwikkelingen nauwelijks bijbenen. Vaak wordt wetgeving niet tijdig geïmplementeerd, wat ertoe leidt dat het voor marktpartijen lang niet altijd duidelijk is wat van hen wordt verwacht. Hoe kunt u binnen een Europees level playing field tijdig anticiperen? Hoe zorgt u ervoor dat u kunt blijven voldoen aan de steeds veranderende regelgeving?

Onze aanpak

Van Benthem & Keulen is gespecialiseerd in het financieel recht. In onze dienstverlening combineren wij gedegen vakkennis met een kritische en heldere blik op de financiële toezichtwetgeving. Daarbij verliezen wij het grote belang van duurzame en geoliede relaties tussen onze cliënten en de toezichthouders nooit uit het oog. Kennis delen en onze cliënten attenderen op toekomstige ontwikkelingen is voor ons vanzelfsprekend. Wij werken intensief samen met andere praktijkgroepen van ons kantoor, waaronder het notariaat, Corporate/M&A, Aansprakelijkheid- & Verzekeringsrecht en Information Technology.
Zo kunnen wij snel schakelen en onze cliënten altijd een totaaloplossing bieden.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

 • Vergunningaanvragen
 • De advisering over compliance- en toezichtvraagstukken
 • De begeleiding bij de uitgifte en aanbieding van effecten (inclusief securitisaties) en financiële producten
 • Het oprichten van beleggingsinstellingen (UCITS en AIFMD) en andere beleggingsstructuren (waaronder beleggersgiro’s) en het opheffen ervan
 • Het opstellen en beoordelen van documentatie die noodzakelijk is in het kader van de toezichtwetgeving (bijv. AO/IC, fondsdocumentatie, prospectus, KIID)
 • Het opstellen en beoordelen van (samenwerkings-)overeenkomsten (bijv. outsourcing, distributie, custody / depositary agreements, prime brokerage agreements)
 • Het afgeven van legal opinions

Voor wie werken wij?

Tot onze cliënten behoren banken, verzekeraars, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, financieel dienstverleners, afwikkelondernemingen, betaalinstellingen, leasemaatschappijen, (beurs)vennootschappen, private equity, pensioenfondsen, fintech-ondernemingen en crowdfunding.

Recente zaken Financieel Recht

 • Oprichting van diverse onder toezicht staande beleggingsfondsen (o.a. Lynx Rendement Fonds) en vrijgestelde fondsen (o.a. Resort Capital Fund)
 • Structureren en adviseren van diverse private equity fondsen
 • Assisteren Scildon bij de afwikkeling van haar bankspaarproduct (waaronder de liquidatie van haar paraplufonds en beleggingsgiro) en de transitie van de beleggers in het bankspaarproduct naar een alternatief verzekeringsproduct
 • Assisteren bij de uitgifte en aanbieding van effecten (o.a. Oikocredit)
 • Opstellen van de documentatie en onderhouden van contacten met toezichthouders bij de oprichting van gesecureerde obligatiestructuren
 • Afgifte van diverse legal opinions aan (Europese) instellingen, zoals de European Payments Council en DNB voor de toetreding tot systemen op verzoek van diverse banken respectievelijk equensWorldline
 • Compliance advies voor diverse banken, verzekeraars, fund- en assetmanagers, financiële dienstverleners en betaaldienstverleners (o.a. Triodos Bank, Scildon, equensWorldline en een grote service provider op het gebied van consumptief krediet)
 • Afgifte van een legal opinion voor het verkrijgen van een credit rating voor de uitgifte van gesecureerde obligaties
 • Advisering over CRD, AIFMD, UCITS, MIFID II, PSD II, Solvency II, PRIIPS