Wij maken legal Financiering & Zekerheden
helder

Financiering & Zekerheden

De markt van duurzame financieringsvormen groeit explosief. Welke kansen biedt dit voor u als financier of ondernemer? De term EURIBOR blijft hoogstwaarschijnlijk bestaan. Wel zal de onderliggende renteberekeningsmethode worden aangepast. Welke gevolgen heeft dit voor de leningen van uw onderneming?

Vastgoedfinanciering

De Nederlandse grootbanken houden steeds vaker hun loket gesloten voor vastgoedfinancieringen of verscherpen hun leningsvoorwaarden. In de praktijk wordt daarom veelal uitgeweken naar alternatieve en buitenlandse financiers. Wat zijn de aandachtspunten voor deze financieringen? En tegen welke praktische problemen loopt u aan als u voor een alternatieve of buitenlandse financier kiest?

Onze aanpak

Onze specialisten van het team Financiering en Zekerheden hebben ruime ervaring in de begeleiding van financieringstrajecten. Wij combineren onze vakkennis met een heldere aanpak. Wij zijn betrokken en hechten veel waarde aan een duurzame relatie met onze cliënten. Kennis delen en onze relaties attenderen op toekomstige ontwikkelingen is voor ons vanzelfsprekend. Door onze kennis en duidelijke aanpak realiseren we hoogwaardige en efficiënte oplossingen.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

  • Het opstellen en uitonderhandelen van kredietovereenkomsten (waaronder LMA senior en mezzanine kredietovereenkomsten) en leaseovereenkomsten
  • Het opstellen van zekerheidsdocumentatie (zoals pand- en hypotheekrechten, eigendomsvoorbehoud, borgtochten en garanties)
  • Het adviseren over herstructureringsscenario’s en analyseren van de daaraan verbonden risico’s
  • De uitwinning van zekerheden of het voorkomen daarvan
  • Het adviseren over kredietopzeggingen en vraagstukken met betrekking tot verrekening in (het zicht van) faillissement, bestuursaansprakelijkheid en de actio pauliana
  • Regelmatig stellen wij voor financiële instellingen en ondernemingen (achtergestelde) kredietovereenkomsten, leaseovereenkomsten en zekerheidsdocumentatie op

Voor wie werken wij?

Wij richten ons zowel op financiers als ondernemingen bij de financiering van acquisities, vastgoed, projecten en werkkapitaal. Ook assisteren wij bij complexe financiële herstructureringen.

Recente zaken Financiering & zekerheden

  • Begeleiding Intertoys bij de overname door Alteri Investors
  • Assisteren Metroprop bij diverse (EUR 150 mio) vastgoed portofolio financieringen door Caerus Debt Investments
  • Assisteren ABN AMRO Bank bij diverse financiële herstructureringen (o.a. een fitnessketen en een online retailer)
  • Ondersteuning Ardagh Group als co-counsel bij diverse bonds issues en haar asset based lending facility