AFM vraagt aandacht voor vergelijkbaarheid cyberverzekeringen

24-03-2023

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een verkenning verricht naar de Nederlandse markt voor cyberverzekeringen, waarvan zij de resultaten op 27 februari 2023 heeft gepubliceerd.

Cyberverzekeringen dekken risico's als gevolg van cyberincidenten. Voorbeelden van risico's die kunnen worden afgedekt door een cyberverzekering zijn schade als gevolg van cyberafpersing, identiteitsfraude, gegevensverlies of geldelijk verlies door frauduleuze financiële betalingstransacties.

De AFM constateert dat de door Nederlandse verzekeraars aangeboden cyberverzekeringen onderling lastig te vergelijken zijn. Dit komt door de complexiteit van de voorwaarden, een verschillende uitleg van de kernbegrippen en dekkingen die niet volledig expliciet zijn gemaakt door verzekeraars. Zo verschilt bijvoorbeeld de definitie van cyberincident sterk en loopt deze uiteen van dekking voor menselijke fouten tot uitsluitend dekking voor kwaadaardige aanvallen. Volgens de AFM zijn de verzekeringsvoorwaarden lastig te doorgronden omdat cyberrisico's met name IT-risico's zijn zodat een bepaalde mate van IT-kennis is vereist.

De AFM roept de verzekeringssector op om gezamenlijk te bekijken hoe zij de onderlinge vergelijkbaarheid van het productaanbod kan vergroten. Een beleidsadviseur van het Verbond van Verzekeraars heeft op 2 maart 2023 gereageerd op de AFM-verkenning en gesteld dat de uitkomsten haar niet verrassen. Volgens het Verbond van Verzekeraars zijn er verschillende redenen waarom cyberverzekeringen lastig te vergelijken zijn. Cyberverzekeringen worden namelijk nog maar beperkt afgesloten en de markt is volop in ontwikkeling. Er is verder nog weinig data over cyberincidenten beschikbaar en verzekeraars zijn dus ook zoekende. Het Verbond van Verzekeraars wijst er verder op dat cyberrisico's heel dynamisch zijn en dat wat een verzekeraar nu opschrijft in de voorwaarden, over twee maanden alweer anders kan zijn. Voor de zomer verwacht het Verbond van Verzekeraars een paper te publiceren waarin zij ingaat op de vraag hoe de cybermarkt zich ontwikkelt en welke omstandigheden een rol spelen. Wij houden u uiteraard op de hoogte van eventuele ontwikkelingen op dit vlak.

Mocht u vragen hebben over het opstellen van de verzekeringsvoorwaarden of cyberverzekeringen in het algemeen, neemt u dan gerust contact op met één van onze specialisten.

Dit is een Legal Update van Mark Murris en Dylan Verheij.

Download als pdf

Specialist(en)