Wij maken legal Financial Litigation
helder

Financial Litigation

De financiële wereld wordt geconfronteerd met toenemende regeldruk en rechters die vanuit de zorgplicht en de Europese regelgeving steeds hogere eisen stellen aan financiële ondernemingen. Bovendien hebben financiële ondernemingen een poortwachterrol voor een integere en schone financiële sector. Beschikt u bijvoorbeeld over de vereiste kennis van financieel-economische criminaliteit?

Onze aanpak

Financiële markten en producten zijn constant in beweging en vragen om specialistische en actuele kennis. Kennis die onze Financial Litigation specialisten in huis hebben. Wij combineren onze vakkennis met een heldere aanpak. Wij zijn betrokken en hechten veel waarde aan een duurzame relatie met onze cliënten. Kennis delen en onze relaties attenderen op toekomstige ontwikkelingen is voor ons vanzelfsprekend. Door onze kennis en duidelijke aanpak realiseren we hoogwaardige en efficiënte oplossingen.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

 • Adviseren en procederen over financiële geschillen bij gerechtelijke instanties en klachteninstituten, zoals het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
 • Procedures over opzegging van (gesyndiceerde) kredietovereenkomsten, nakoming van letters of comfort en schendingen van contractuele garanties
 • Procedures over prospectusaansprakelijkheid, effectendienstverlening en beleggingsverzekeringen
 • Procedures over uitwinning van zekerheidsrechten
 • Procedures over renteswaps (dwaling en schadevergoeding)
 • Procedures over herzieningsbedingen in kredietdocumentatie
 • Procedures over beleggingsadvies en vermogensbeheer
 • Procedures over renteopslagen
 • Procedures over fraude

Voor wie werken wij?

Wij staan financiële instellingen, zoals banken, verzekeraars, leasemaatschappijen en fondsen bij in juridische procedures. Het kan daarbij gaan over bijvoorbeeld het nakomen van kredietverplichtingen, fraude, vermeende misleidende verkoop van financiële producten, aanspraken op zorgplichten en het uitwinnen van zekerheden.

Recente zaken Financial Litigation

 • Het optreden voor twee Nederlandse grootbanken in een groot aantal (kortgeding-) procedures over kwesties als kredietopzegging, uitoefening van zekerheidsrechten, (rente) opslagen, bancaire fraude, borgtochten, hoofdelijkheid, zorgplicht ten opzichte van kredietnemers, zorgplicht ten opzichte van derden en over herzieningsbedingen
 • Het bijstaan van diverse grote leasemaatschappijen in procedures over leasevormen en contracten