Wetsvoorstel UBO-register aangenomen door de Eerste Kamer

24-06-2020

Op 23 juni 2020 is het Wetsvoorstel UBO-register (voluit: de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten) aangenomen door de Eerste Kamer.

Met de inwerkingtreding van deze wet worden vennootschappen en andere entiteiten verplicht om hun uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners, ofwel UBO's) in het UBO-register te registeren. Deze verplichting zal gaan gelden voor bijna alle in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten.

Na inwerkingtreding hebben bestaande vennootschappen 18 maanden de tijd om de informatie over hun UBO('s) te registreren. Nieuw opgerichte vennootschappen zijn direct verplicht om hun UBO('s) te registreren.

Het is nog niet formeel bekend gemaakt wanneer de wet in werking treedt, maar de verwachting is dat dit spoedig zal gebeuren.

Zie voor een uitgebreide behandeling van het wetsvoorstel onze eerdere Legal Updates van april 2017, april 2019 en januari 2020, of luister naar aflevering 4 van onze podcast Licht op Legal waarin Sander Marg├ęs, partner en advocaat Corporate/M&A, uitgebreid op het UBO-register ingaat.

Dit is een Legal Update van Corinne Kuipers en Jelle Bruinsma.

Download als pdf

Specialist(en)