UBO-register vanaf januari 2020 in werking

05-04-2019

Minister Hoekstra van Financiën heeft op 4 april 2019 het wetsvoorstel UBO-register, na advies van de Raad van State, aan de Tweede Kamer aangeboden.

Vanaf januari 2020 treedt het UBO-register in Nederland in werking. Ondernemingen en rechtspersonen zijn vanaf 2020 verplicht om hun uiteindelijk belanghebbenden, ofwel UBO’s (ultimate beneficial owners)  te registreren. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld en terrorismefinanciering door transparantie over wie de uiteindelijk belanghebbende van een onderneming is.

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht?

 • bv’s en (niet-beursgenoteerde) nv’s;
 • overige rechtspersonen: stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties;
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma, en commanditaire vennootschappen;
 • rederijen;
 • Europese naamloze vennootschappen (SEs);
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs);
 • Europees economisch samenwerkingsverbanden.

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht niet?

 • beursgenoteerde vennootschappen;
 • eenmanszaken;
 • publiekrechtelijke rechtspersonen;
 • verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven en verenigingen van eigenaren;
 • enkele historische rechtspersonen;
 • kerkgenootschappen.

Informatie die in het register opgenomen dient te worden kunt u terug lezen in een vorige Legal Update met betrekking tot het UBO-register.

Privacy waarborgen

Een deel van de persoonsgegevens van de UBO zoals diens naam en economisch belang wordt via het register openbaar. Het openbare deel van het UBO-register is echter alleen doorzoekbaar op naam van de onderneming of rechtspersoon. Zoeken op naam van de UBO is dus niet mogelijk. Daarnaast is er nog een extra drempel ingebouwd; het opvragen van de gegevens uit het register kost geld.

Het register voldoet aan de eisen voor gegevensbescherming en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In uitzonderlijke omstandigheden kan een UBO verzoeken de openbare gegevens af te laten schermen. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een onevenredig risico op kidnapping of geweld.

Instanties zoals het Openbaar Ministerie, de politie, de Belastingdienst en de Financiële Inlichtingen Eenheid kunnen wel altijd deze gegevens inzien.

Dit is een Legal Update van Pauline van Hecke-Margry.

Download als pdf

Specialist(en)