Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid verlengd tot 1 december 2020

30-09-2020

Op 24 april 2020 is de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid in werking getreden. Deze tijdelijke wet maakt het onder meer mogelijk om een vergadering langs geheel elektronische weg te laten plaatsvinden, ook als de wet of statuten dit normaliter niet toestaan.

De looptijd van de tijdelijke wet werd eerder al verlengd tot 1 oktober 2020. Nu is bekendgemaakt dat de looptijd van de wet wordt verlengd tot 1 december 2020.

De looptijd van deze tijdelijke wet wordt dus steeds met een aantal maanden verlengd. Dat kan tot onzekerheid leiden. Kan een bestuur medio november 2020 ervan uitgaan dat de Tijdelijke wet COVID-19 Veiligheid en Justitie ook nog ná 1 december 2020 zal gelden, zodat het een volledig digitale vergadering kan inplannen voor de periode na 1 december 2020? In de Nota van Toelichting bij het verlengingsbesluit wordt aandacht besteed aan deze onzekerheid. Daarin valt te lezen dat eenieder er steeds vanuit kan gaan dat de tijdelijke wet nog tenminste twee maanden gelding zal hebben, tenzij er al een eerdere vervaldatum is aangekondigd. Met andere woorden: de tijdelijke wet zal dus pas komen te vervallen tenminste twee maanden nadat van de voorgenomen vervaldatum een openbare aankondiging is gedaan. Tenzij morgen zo’n voorgenomen vervaldatum wordt gepubliceerd, kan er dus van worden uitgegaan dat de wet ook nog ná 1 december 2020 zijn werking behoudt.

Zie voor een uitgebreide behandeling van deze tijdelijke wet onze eerdere Legal Updates van 9 april 2020 en 24 april 2020 en de publicatie van Martijn van Steensel, partner en kandidaat-notaris, over de ondernemingsrechtelijke aspecten van de wet, of luister naar aflevering 10 van onze podcast Licht op Legal waarin Mariel Vrielink, partner en notaris, en Sander Marges, partner en advocaat Corporate/M&A, uitgebreid op de mogelijkheid van een volledig digitale algemene vergadering ingaan.

Dit is een Legal Update van Corinne Kuipers.

Download als pdf

Specialist(en)