Governancecode 2022: belangenverstrengeling niet verboden

10-02-2022

Voor Zorgvisie schrijft onze advocaat Bas van Schelven een drieluik over de meest in het oog springende thema’s uit de nieuwe Governancecode Zorg 2022. Vandaag verschijnt deel 3, dat gaat over belangenverstrengeling. In deze Blog bespreekt Bas het antwoord dat de Code 2022 geeft op de vraag of (de schijn van) belangenverstrengeling is verboden.

Code 22 is bedoeld om de praktijk handvatten te bieden door het thema belangenverstrengeling meer te verduidelijken en concretiseren. De Code 2022 biedt een duidelijk antwoord op de vraag of (de schijn van) belangenverstrengeling categorisch is verboden in de zorgsector. Nee, zo blijkt. De Code 2022 gaat bovendien verder door duidelijk te maken dat ook ongewenste belangenverstrengeling niet categorisch is verboden. In zo’n geval is het namelijk aan de raad van toezicht om passende maatregelen te treffen en er zo nodig openheid over te geven aan de interne medezeggenschapsorganen. In de kern draait het er dus om dat zorgorganisaties zorgvuldig en transparant omgaan met een situatie van (ongewenste) belangenverstrengeling. De Code 2022 biedt de praktijk daarmee een welkome verduidelijking op dit thema.

Lees hier de blog

Lees hier deel 1 van de drieluik: 'Uitbreiding Governancecode naar samenwerkingsverbanden schept rechtsonzekerheid'.

Lees hier deel 2 van de drieluik: 'Medezeggenschap zorgprofessionals ‘onontbeerlijk’ volgens nieuwe Governancecode'. 

Specialist(en)