Uitbreiding Governancecode naar samenwerkingsverbanden schept rechtsonzekerheid

24-01-2022

Voor Zorgvisie schrijft onze advocaat Bas van Schelven een drieluik over de meest in het oog springende thema's uit de nieuwe Governancecode Zorg 2022, die per 1 januari van kracht is. Vandaag verschijnt deel 1, over de governance in samenwerkingsverbanden. Daarin bespreekt Bas o.a. wat de Code 2022 verstaat onder samenwerkingsverbanden en hoe de Code 2022 daar dan in door moet werken.

Het blijkt dat de Code 2022 al met al wel bepaalt dat haar principes ‘doorwerken’ in samenwerkingsverbanden maar weinig tot geen guidance biedt in de manier waarop dat moet plaatsvinden. Daarmee is er enerzijds veel ruimte voor lokale invulling door zorgorganisaties die deelnemen aan een samenwerkingsverband. Anderzijds zorgt dit voor rechtsonzekerheid ten aanzien van het toezicht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die de Code 2022 immers als veldnorm hanteert bij haar toezicht op de Wkkgz. 

Lees hier de blog

Specialist(en)