Medezeggenschap zorgprofessionals ‘onontbeerlijk’ volgens nieuwe Governancecode

31-01-2022

Voor Zorgvisie schrijft onze advocaat Bas van Schelven een drieluik over de meest in het oog springende thema’s uit de nieuwe Governancecode Zorg 2022. Vandaag verschijnt deel 2, dat gaat over de medezeggenschap van professionals. In deze Blog bespreekt Bas onder meer of de Code 2022 een vorm van medezeggenschap voorschrijft en de relatie tot het Wetsvoorstel Invloed van zorgverleners. 
 
Code 2022 is bedoeld om de medezeggenschap van professionals te versterken door zorgorganisaties te verplichten om waarborgen te treffen voor hun invloed op het beleid dat hen raakt in de dagelijkse beroepsuitoefening en betrokkenheid bij de beleidskeuzes over ‘de zorg van morgen’. Het belang daarvan zal door geen veldpartij worden ontkend. De Code 2022 geeft zorgorganisaties alle ruimte voor de praktische invulling van deze verplichting. De vele zorgorganisaties waar al sprake is van medezeggenschap van professionals zullen in de regel dus al voldoen aan deze verplichting. Voor zorgorganisaties waar dit nog niet het geval is, biedt de Code 2022 een mooie stimulans. 

Lees hier de blog.

Lees hier deel 1 van de drieluik: 'Uitbreiding Governancecode naar samenwerkingsverbanden schept rechtsonzekerheid'.

Specialist(en)