Boek 'Toezicht en handhaving in de gezondheidszorg'

17-02-2023

Onder redactie van onze kantoorgenoten Wouter Koelwijn en Bastiaan Wallage is deze week het boek “Toezicht en handhaving in de gezondheidszorg” verschenen! Dit boek is een handboek voor de rechtspraktijk van toezichthouders in de zorg zodat zij binnen de huidige wet- en regelgeving optimaal toezicht kunnen houden en handhavend kunnen optreden, onder meer bij kwesties rondom de rechtmatigheid van zorgdeclaraties. In dit boek wordt het thema toezicht en handhaving zorgbreed en aldus domeinoverstijgend besproken. Dit betekent dat alle stelselwetten – de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet en de Wmo 2015 – voorbij komen.

Naast Wouter en Bastiaan hebben ook onze kantoorgenoot Roland Bertens en voormalig kantoorgenooot Sebastiaan Garvelink hoofdstukken geschreven. Daarnaast bevat het boek bijdragen van Sandra van Beek (Centrale Raad van Beroep), Kees Willem Bruggeman (Brug Consult), Jean Luc Hooglugt (gezondheidsjurist en arts), Marielle Melssen-Kruijthoff (interim (juridisch) adviseur voor gemeenten en zorgaanbieders) , Denise Mooij (adviseert overheden en zorgaanbieders in het sociaal domein) en Frank Schulmer (gerechtsauditeur bij de Centrale Raad van Beroep).

 Het boek is te bestellen via de bekende online boeken sites.

Specialist(en)