Steunmaatregelen uitgebreid en verlengd

23-12-2021

Op 18 december 2021 kreeg het Nederlandse bedrijfsleven en nieuwe klap: het kabinet kondigde een 'harde lockdown' aan, die in ieder geval tot en met 14 januari 2022 duurt. Eerder was al besloten om de steun in het vierde kwartaal van 2021 uit te breiden, maar door de nieuwe (enigszins plotselinge) lockdown heeft het kabinet besloten om deze uitbreiding tijdelijk nog verder te verruimen en te verlengen tot en met het eerste kwartaal van 2022.

Daarnaast verkent het kabinet de mogelijkheden om ondernemers met problematische schulden te bereiken en te helpen in deze moeilijke tijden. Daarbij zal de WHOA ook een belangrijke rol spelen. Zie daarover meer op onze WHOA-pagina.

In deze Legal Update zal kort worden besproken welke verruimingen van de steunmaatregelen door het kabinet zijn aangekondigd.

Generieke maatregelen

NOW

Hoewel de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid ('NOW') grotendeels blijft zoals deze was aangekondigd (zie daarover onze vorige Legal Update), wordt de NOW licht uitgebreid in Q4 2021 en verlengd tot en met Q1 2022. Nog steeds geldt dat aanspraak kan worden gemaakt op NOW bij een minimaal omzetverlies van 20%, maar het maximale op te geven omzetverlies wordt verhoogd van 80% naar 90%. De overige voorwaarden en uitkeringen blijven hetzelfde. Lees hier meer informatie over de (voorwaarden van de) NOW.

TVL Q4 2021 nog verder verruimd

Het kabinet verwacht dat veel ondernemingen in Q4 2021 tot 19 december 2021 een beperkt omzetverlies hadden, maar nu, door de lockdown, tegen het einde van Q4 2021 toch hard worden geraakt. Om die reden wordt de drempel om aanspraak te kunnen maken op de Tegemoetkoming Vaste Lasten ('TVL') in Q4 2021 verlaagd. Het kabinet heeft besloten de omzetverliesdrempel van de TVL eenmalig te verlagen van 30% naar 20%. In Q1 2022 geldt weer een omzetverliesdrempel van 30%. Hoewel de wijziging van de TVL nog moet worden goedgekeurd door de Europese Commissie, is de aanvraag voor de regeling al opengesteld. Klik hier voor meer informatie over TVL Q4.

Terugbetaling Tozo-leningen

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers ('Tozo') liep tot 1 oktober 2021. Vanaf 1 januari 2022 zouden ondernemers moeten beginnen met aflossen van de lening voor bedrijfskapitaal via de Tozo. Het kabinet heeft besloten om de terugbetalingsverplichting uit te stellen tot 1 juli 2022. Tijdens dit uitstel wordt geen rente opgebouwd. Daarnaast is de aflossingstijd verlengd van vijf naar zes jaar.

Sectorspecifieke maatregelen

Culturele sector

Aanvullend op de eerder aangekondigde steun van € 68 miljoen, maakt het kabinet nog eens € 5,6 miljoen vrij voor ondersteuning van musea via het Mondriaan Fonds. Ook kunnen aanbieders van culturele voorstellingen via het Fonds Podiumkunsten tot 85% van de reguliere capaciteit aan kaarten vergoed krijgen.

Sportsector

Eerder berichtten wij over de aankondiging van steunmaatregelen om de amateursport tegemoet te komen. Inmiddels zijn deze regelingen verwezenlijkt. Zo geldt de TVS voor verhuurders van amateursportaccommodaties die de huur hebben kwijtgescholden, de TASO voor de tegemoetkoming van vaste lasten voor verenigingen met een eigen accommodatie en de SPUK IJZ voor exploitanten van ijsbanen en zwembaden.

Heeft u vragen over de bovenstaande steunmaatregelen, neem dan gerust contact op met één van onze specialisten.

Dit is een Legal Update van Anne Haverkort en Linde van Dieren-Muller.

Download als pdf

Specialist(en)