Nieuwe actie uitgevoerd uit Actieagenda Beter Aanbesteden

13-09-2019

Afgelopen augustus is de Handreiking Betere communicatie bij aanbestedingen gepubliceerd, waarmee wederom een actiepunt uit de Actieagenda Beter Aanbesteden is voltooid.

De actieagenda bevat aanbevelingen en concrete acties om de aanbestedingspraktijk van de overheid te verbeteren. Het is een resultaat van het traject Beter Aanbesteden, dat in 2015 in gang is gezet door het Ministerie van Economische Zaken, toen na de evaluatie van de Aanbestedingswet in 2015 bleek dat problemen en ergernissen vooral in de praktijk zaten. Een eerder uitgevoerde actie uit de actieagenda was de Handreiking Tenderkostenvergoeding, waarover wij eerder een Legal Update schreven. Ook is in het kader van de actieagenda onderzoek gedaan naar rechtsbescherming bij aanbesteden, waarover wij op 25 maart 2019 en op 6 augustus 2019 een Legal Update schreven.

De Handreiking Betere communicatie bij aanbestedingen is opgesteld door Bouwend Nederland, met als doel aanbestedende diensten en ondernemers praktische tips te geven voor betere communicatie onderling. Hiermee is uitvoering gegeven  aan actie 19: "Het aandacht vragen voor planning, termijnen en kwaliteit van beantwoording." In de handreiking worden de volgende 10 concrete tips gegeven:

  • Tip 1: Neem de tijd, plan uitloop in van de aanbestedingsprocedure
  • Tip 2: Ga direct aan de slag met vragen over de aanbestedingsprocedure
  • Tip 3: Hanteer gangbare en vooral proportionele algemene voorwaarden
  • Tip 4: Stel duidelijke vragen
  • Tip 5: Neem geen genoegen met een slecht antwoord
  • Tip 6: Benut de meerwaarde van mondelinge communicatie
  • Tip 7: Sluit vragen op de valreep niet uit
  • Tip 8: Houd je kaarten niet tegen de borst
  • Tip 9: Probeer klachten samen op te lossen
  • Tip 10: Evalueer de aanbesteding

Al met al is de boodschap uit deze handreiking communicatie is key. Dit betekent ook, dúrf te communiceren (binnen de aanbestedingsrechtelijke kaders die daarvoor bestaan). Een goede communicatie kan namelijk betere aanbiedingen opleveren en zorgen voor een goede samenwerking bij de uitvoering van de opdracht. Een heldere boodschap dus. Nu is het aan ondernemers en aanbestedende diensten om deze tips ter harte te nemen. Wij houden de verdere ontwikkelingen in de gaten!

Dit is een Legal Update van Walter Engelhart.

Download als pdf

Specialist(en)