Maximale transitievergoeding bedraagt in 2020 € 83.000

08-01-2020

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bekendgemaakt dat de maximale transitievergoeding, met het oog op de ontwikkeling van de lonen, in 2020 stijgt. De maximale transitievergoeding bedraagt per 1 januari 2020 € 83.000,- bruto of een bruto jaarsalaris als dat hoger is dan € 83.000,- bruto. In 2019 was dit € 81.000,- bruto.

Per 1 januari 2020 wijzigt ook de opbouw van de transitievergoeding, in verband met de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Voor meer informatie verwijs ik u naar onze eerdere Legal Update

Voor het berekenen van ontslagvergoedingen kunt u gebruikmaken van de (kosteloze) VBK Transitie App.

Dit is een Legal Update van Evelien Brussee. 

Download als pdf

Specialist(en)