Erkenning openbare WHOA-procedure in de Europese Unie

31-01-2022

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’) in werking getreden. Deze wet biedt ondernemers de mogelijkheid om hun schuldeisers en aandeelhouders aan een buitengerechtelijk akkoord te binden met als doel om een onderneming gezond te maken.

Wijziging van de Europese Insolventieverordening

Een recente wijziging van de Europese Insolventieverordening (Verordening (EU) 2015/848) heeft ertoe geleid dat de openbare WHOA-procedure aan Bijlage A is toegevoegd (Rijksoverheid.nl). Door deze wijziging wordt de openbare WHOA-procedure met ingang van 9 januari 2022 automatisch in alle Europese lidstaten erkend (met uitzondering van Denemarken en Ierland).

De WHOA kent ook een besloten procedure. Deze procedure staat niet in Bijlage A van de Europese Insolventieverordening en wordt derhalve niet automatisch in de andere Europese lidstaten erkend. Meer informatie over de verschillen tussen de openbare en de besloten procedure leest u in onze Legal Update van 23 juli 2020.

Voordelen van automatische erkenning openbare WHOA-procedure

Als gevolg van de automatische erkenning van de openbare procedure, worden alle Europese schuldeisers van de schuldenaar gebonden aan afkoelingsperiodes, klassenindelingen en wijzigingen van rechten die door de Nederlandse rechter kunnen worden gesanctioneerd op basis van de WHOA. Aldus wordt voorkomen dat schuldeisers uit andere lidstaten zich aan de werking van een akkoord kunnen onttrekken door een vordering aldaar aan de rechter voor te leggen.

Door de erkenning is de Nederlandse openbare procedure nu een aantrekkelijk instrument voor grensoverschrijdende herstructureringen. Buitenlandse groepsvennootschappen komen namelijk al in aanmerking voor de Nederlandse WHOA-procedure indien de activiteiten van tenminste één van de tot de groep behorende entiteiten voldoende verband houden met Nederland. Derhalve kunnen internationaal opererende bedrijven nu vrij eenvoudig hun Europese schulden via een Nederlandse WHOA-procedure saneren. 

Wilt u meer weten over de WHOA? Bekijk dan onze WHOA-pagina of luister naar aflevering 20aflevering 21 en aflevering 37 van onze tweewekelijkse juridische podcast Licht op Legal.

Dit is een Legal Update van Daniël Schuilwerve.

Download als pdf

Specialist(en)