Per 1 april 2022 einde aan de meeste steunmaatregelen

10-03-2022

Op 25 februari 2022 ging Nederland weer grotendeels van het slot. Op die dag nam de overheid afscheid van de verplichte anderhalve meter afstand, het coronatoegangsbewijs op locaties waar minder dan 500 mensen binnen zijn, het mondkapje buiten het openbaar vervoer en het maximale aantal bezoekers. Kortom: sinds 25 februari 2022 kunnen veel ondernemers weer zonder belemmeringen aan de slag. Om die reden heeft de overheid bekendgemaakt dat zij per 1 april 2022 grotendeels stopt met het coronasteunpakket. In deze Legal Update wordt kort toegelicht welke maatregelen hierdoor komen te vervallen en op welke maatregelen nog aanspraak kan worden gemaakt.

Generieke maatregelen

NOW

In december is besloten de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid ('NOW') te verlengen tot en met Q1 2022. Deze maatregel wordt niet verlengd. Per 1 april 2022 kunnen ondernemers dus geen gebruik meer maken van de NOW. Over Q1 2022 kan nog wel NOW worden aangevraagd. Die aanvraag is mogelijk tot en met 13 april 2022, via het UWV.

TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten ('TVL') wordt eveneens niet verlengd. Wel kunnen ondernemers die (naar verwachting) minimaal 30% omzetverlies hebben geleden in Q1 2022 TVL-subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De aanvraagperiode is geopend op 28 februari 2022 en loopt tot en met 31 maart 2022. Zie de website van de Rijksoverheid voor de precieze voorwaarden van TVL Q1 2022.

Uitstel van belastingbetaling

Ondernemers kunnen vanaf 1 april 2022 ook geen gebruik meer maken van het generieke uitstel van belastingbetaling. Vanaf 1 april 2022 moeten ondernemers weer voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen. Ondernemers moeten verder op 1 oktober 2022 beginnen met het afbetalen van de belastingschuld die zij hebben opgebouwd tot en met 1 april 2022. Daarvoor krijgen zij vijf jaar de tijd.

Terugbetaling Tozo-leningen

Zoals wij in een eerdere Legal Update schreven, is de terugbetalingsverplichting van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers ('Tozo') verschoven van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022. Vanaf die dag hebben zelfstandig ondernemers zes jaar de tijd om de Tozo af te betalen. De tijdelijke vereenvoudigde uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen ('Bbz'), die kon worden gezien als alternatief voor de Tozo, eindigt ook per 1 april 2022.

Garantie- en kredietregelingen

Cultuursector

De garantieregelingen voor evenementen en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) zijn samengevoegd in de regeling Subsidie Evenementengarantie 2022 ('SEG'). Deze regeling blijft gelden tot en met 30 september 2022. De leenfaciliteiten bij Cultuur+Ondernemen en de monumentenlening van het Nationaal Restauratiefonds blijven lopen tot en met 30 juni 2022.

Kredietregelingen

Kleine ondernemers kunnen na 1 april 2022 gebruik blijven maken van het Klein Krediet Corona ('KKC') via de grote banken in Nederland. Dat geldt ook voor de andere kredietregelingen Borgstelling MKB ('BMKB-C') en de Garantie Ondernemersfinanciering ('GO-C').

Betalingsproblemen

Het is de verwachting dat veel ondernemingen schulden hebben opgebouwd. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord ('WHOA') biedt ondernemers die failliet dreigen te gaan, de mogelijkheid om een akkoord aan te bieden aan schuldeisers en aandeelhouders om op die manier de schulden te saneren of de onderneming te herstructureren. Voor het aanbieden van een WHOA-akkoord heeft de Rijksoverheid een kredietfaciliteit (TOA-krediet) opengesteld. De Belastingdienst heeft ook laten weten dat hij tot 30 september 2023 genoegen zal nemen met hetzelfde uitkeringspercentage als aan andere schuldeisers wordt aangeboden in het akkoord. Dat is gunstig voor de kans van slagen van een akkoord, nu de Belastingdienst vaak een grote schuldeiser is.

Wilt u meer informatie over de WHOA of heeft u een specifieke vraag? Bezoek dan onze WHOA-pagina of neem contact op met één van onze specialisten.  

Dit is een Legal Update van Linde van Dieren-Muller.

Download als pdf

Specialist(en)