Wij maken legal Rechtsgevolgen ongelegitimeerd afbreken van onderhandelingen
transparant

Rechtsgevolgen ongelegitimeerd afbreken van onderhandelingen

Wie ongelegitimeerd de onderhandelingen afbreekt, kan door de rechter worden gedwongen om de onderhandelingen voort te zetten. Het alternatief is dat de wederpartij ervoor kiest om schadevergoeding te vorderen. Dat laatste gaat in het Nederlandse recht erg ver in verhouding tot andere rechtstelsels; de partij die ten onrechte de onderhandelingen heeft afgebroken, kan veroordeeld worden om de onderhandelingspartner financieel in de positie te brengen waarin deze zou zijn komen te verkeren indien de onderhandelingen succesvol zouden zijn geweest en de overeenkomst waarover werd onderhandeld tot stand zou zijn gekomen. Dit wordt ook wel vergoeding van het zogenaamde positief contractsbelang genoemd.

Denkbaar is daarbij ook dat het de afbrekende partij weliswaar juridisch nog vrij stond om de onderhandelingen af te breken, maar dat hij desalniettemin gedwongen kan worden om de andere partij financieel in de positie te brengen waarin die andere partij zou zijn komen te verkeren indien de onderhandelingen in het geheel niet zouden zijn gevoerd (dit wordt ook wel het negatief contractsbelang genoemd).

In de eerst beschreven situatie moet dus (ook) de gederfde winst worden vergoed, terwijl het in de laatst beschreven situatie gaat om enkel de kosten die vermeden hadden kunnen worden indien de onderhandelingen niet zouden hebben plaatsgevonden.