Martijn de Haan Facility Manager VBK
Wouter van  den Briel Client Services Director VBK
Martijn de Haan
Facility Manager

Martijn de Haan

Facility Manager

Martijn works as Facility Manager at Van Benthem & Keulen.