De milieufactor 'E' nader belicht

24-07-2023

In dit blogbericht gaan we specifiek in op de milieufactor 'E' van ESG: Environment, in Nederland ook wel milieufactor of ecologische factor genoemd. De milieufactor of ecologische factor uit ESG betreft een breed en niet vastomlijnd begrip.

Kort samengevat gaat het bij deze factor om de vraag hoe een onderneming haar bijdrage levert aan, en presenteert op, het gebied van milieu-uitdagingen. Denk hierbij onder meer aan de CO2-uitstoot, afvalbeheer, klimaatverandering, het gebruik van fossiele brandstoffen, de energietransitie, duurzaamheid en compliance met betrekking tot milieuwetgeving.  

Veel van deze thema's zijn actueel. Zo kondigde het (inmiddels demissionair) kabinet eind april 2023 een "ambitieus, rechtvaardig en uitvoerbaar" klimaatpakket aan ter waarde van 28 miljard euro. Daarmee zou het doel om in 2030 minstens 55 procent minder koolstofdioxide (broeikasgassen) uit te stoten dan in 1990, ruimschoots gehaald kunnen worden.

Bestaande milieu- en ecologische verplichtingen voor ondernemingen

De transitie naar een klimaatneutraal Europa vergt, naast de reeds bestaande verplichtingen en het ontwikkelen van beleid, een belangrijke bijdrage van ondernemingen en de samenleving. Zo moeten kantoorgebouwen in Nederland per 1 januari 2023 in het bezit zijn van (minimaal) een energielabel C. Daaraan besteedden wij eerder al aandacht in een podcast. Daarnaast moet een inrichting die meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of meer dan 25.000 m³ aardgasequivalenten gebruikt, alle energiebesparende maatregelen treffen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Per 1 juli 2023 is de energiebesparingsplicht aangescherpt en gelden ook verduurzamingsverplichtingen op basis waarvan maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder moeten worden genomen voor het jaarlijks produceren van hernieuwbare energie en het vervangen van energiedragers. Bovenop deze bestaande verplichtingen komt voor veel ondernemingen een aanvullende (rapportage) verplichting: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Richtlijnen voor duurzaamheidsrapportering vastgesteld in CSRD

Over de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) spraken wij al in onze blog van 29 juni 2023.

Per 1 januari 2023 zijn verstrekkende verplichtingen op het gebied van verslaglegging over duurzaamheidsinformatie van kracht gegaan met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Op grond van deze richtlijn worden steeds meer ondernemingen vanaf 2024 verplicht te rapporteren over de impact van hun onderneming op, kort samengevat, de mens en het klimaat. De richtlijn moet voor meer transparantie over en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie gaan zorgen.

Uit deze richtlijn volgt dat in het bestuursverslag van ondernemingen in ieder geval moeten worden gerapporteerd over een aantal milieufactoren, zoals:

  • De beperking van klimaatverandering
  • De aanpassing aan klimaatverandering
  • Water en mariene hulpbronnen
  • Het gebruik van hulpbronnen en de circulaire economie
  • Verontreiniging
  • Biodiversiteit en ecosystemen

De specifieke informatie waarover ten aanzien van deze milieufactoren moet worden gerapporteerd, wordt nader bepaald in (nog vast te stellen) Europese standaarden.

Wilt u meer weten over de inwerkingtreding van de CSRD, bekijk dan onze infographic waarin wij schematisch weergeven wanneer welke categorieën ondernemingen duurzaamheidsinformatie in het bestuursverslag moeten opnemen.

Belang voor de praktijk

Ondernemingen moeten de milieufactor (nog meer) integreren in alle aspecten van hun bedrijfsvoering. Het is voor ondernemingen dan ook van groot belang om te weten of en hoe zij kunnen voldoen aan de ESG-normen. Het CRSD biedt het bedrijfsleven hiervoor al enige handvatten, die nog nader worden uitgewerkt in Europese standaarden. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Op onze website vindt u een overzicht van de actualiteiten op het gebied van wet-en regelgeving ESG. Wilt u automatisch geïnformeerd blijven? Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief ESG Legal die viermaal per jaar verschijnt.

Deze blog is geschreven door Reimer Helder. Heeft u vragen naar aanleiding van een van onze blogs over ESG, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Deze blog maakt onderdeel uit van de blogreeks 'ESG: De juridische actualiteiten'.

Download als pdf

Wilt u eens per kwartaal de speciale nieuwsbrief 'ESG Legal' ontvangen? Via onderstaande link kunt u zich inschrijven.

Inschrijven nieuwsbrief 'ESG Legal'

Specialist(en)