Smartengeld - de actualiteiten

23-06-2021

In PIV-Bulletin 2021-2 schreef Petra klein Gunnewiek samen met Margot van Beurden (advocaat bij Centramed) een artikel over de actualiteiten in de jurisprudentie over smartengeld.

Het artikel is een vervolg op de eerdere artikelen uit december 2014 en oktober 2017.

Anno 2021 is de wens voor (structurele) verhoging van het smartengeld nog steeds actueel. Voorts is er aandacht voor de peildatum en voor de twee arresten van de Hoge Raad uit 2019 waarin het ging om schending van persoonlijkheidsrechten: de aardbevingsschade en het EBI-arrest.

Download in pdf

Specialist(en)