Smartengeld in beweging (?) – een update

24-10-2017

In PIV Bulletin 2017-4 schreven Petra klein Gunnewiek en Margot van Beurden een artikel over smartengeld. Het is een update van hun artikel uit december 2014. Zij bespreken onder meer de jurisprudentie sindsdien waarin door de rechter een overweging is gewijd aan de in de literatuur geuite wens voor een verhoging van het smartengeld.

Download als pdf

Specialist(en)