Schade in de vorm van buitengerechtelijke incassokosten; een overzicht

12-12-2016

In Letsel & Schade 2016, nr. 4 schreven Marcel Ruygvoorn en Mariska Nijenhof-Wolters het artikel
“Schade in de vorm van buitengerechtelijke incassokosten; een overzicht”.

Wie zijn recht wil effectueren, ontkomt er in de praktijk niet aan om daartoe kosten te maken.
Dat kunnen, in de optiek van de wetgever, proceskosten zijn (gerechtelijke kosten) en buitengerechtelijke kosten, maar veelal zal het een combinatie daarvan zijn.

In dit artikel wordt ingegaan op het onderscheid tussen de buitengerechtelijke kosten in de zin van art. 6:96 lid 2 BW en de gerechtelijke kosten, en op de ontwikkeling van het leerstuk omtrent de (vergoeding van) buitengerechtelijke incassokosten in de zin van art. 6:96 lid 2 sub c BW.

Download als pdf

Specialist(en)