Het Toezichtkader Goed Bestuur: van toegevoegde waarde of gereed voor 'ontregeling'?

01-03-2021

Het Toezichtkader Goed Bestuur van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ligt met het oog op de ambitie de zorg te ‘ontregelen’ voor intrekking gereed, zo betoogde Bas onlangs in Zorgvisie.

In het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (TvGR) 2021, aflevering 1, geeft Bas de onderbouwing van dat betoog in de vorm van een analyse van drie belangrijke Goed Bestuur-toezichtsrapporten van de afgelopen jaren. Deze conclusie laat volgens Bas echter onverlet dat sprake is van een evidente en steeds sterker toenemende politieke en maatschappelijke wens tot een steviger extern sluitstuk op de governance van zorginstellingen. Gelet op die werkelijkheid doet Bas in dit artikel ook een aanzet tot een solide antwoord op die wens.

Download als pdf

Specialist(en)