Toezichtkader Goed bestuur gereed voor ‘ontregeling’

08-02-2021

In Zorgvisie van 8 februari 2021, verscheen het blog 'Toezichtkader Goed bestuur gereed voor 'ontregeling'' van Bas van Schelven. Het Toezichtkader Goed Bestuur van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ligt met het oog op de ambitie de zorg te ‘ontregelen’ voor intrekking gereed, zo betoogt Bas. Het Toezichtkader is namelijk inmiddels niet alleen vanuit verschillende hoeken stevig inhoudelijk bekritiseerd, maar bovendien blijkt uit een analyse van drie belangrijke toezichtsrapporten dat de voorganger van het Toezichtkader uit 2016 de afgelopen jaren een marginale rol speelde in het toezicht op goed bestuur in de zorg. Het is volgens Bas ook onaannemelijk dat dit anders wordt voor het huidige Toezichtkader.

Lees hier het blog. 

Specialist(en)