Van Benthem & Keulen benoemt twee nieuwe equity partners per 1 januari 2022

28-09-2021

Van Benthem & Keulen benoemt Mariska Nijenhof-Wolters en Martijn van Steensel per 1 januari 2022 tot equity partner.

Mariska Nijenhof-Wolters (1983) wordt per 1 januari 2022 benoemd tot equity partner. Mariska geeft leiding aan het Commercial Contracting team binnen de praktijkgroep Commercial Contracting & Dispute Resolution en is gespecialiseerd op het gebied van het commerciële contractenrecht. Zij richt zich met name op agentuur-, distributie- en franchiseovereenkomsten en heeft een sterke focus op de Retail sector. Mariska is voorzitter van het sectorteam Retail binnen Van Benthem & Keulen en lid van de Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht. Mariska treedt regelmatig op als gespreksleider intervisie en is opgenomen in het 'Register gespreksleiders Intervisie' van de Nederlandse Orde van Advocaten. Ook is Mariska vaste medewerker van Bedrijfsjuridische berichten en het Tijdschrift Conflicthantering.

Martijn van Steensel (1982) wordt per 1 januari 2022 benoemd tot equity partner. Martijn maakt deel uit van het team notarieel ondernemingsrecht en richt zich daarbij met name op de profit sector. In dat kader begeleidt hij middelgrote en grote ondernemingen bij onder meer governance vraagstukken, herstructureringen en transacties. Daarnaast heeft hij een bijzondere focus op de vormgeving van de statuten van en governance binnen commerciële verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen (in het bijzonder stichtingen met een fiduciaire rol). Martijn is ook als docent verbonden aan de beroepsopleiding voor het notariaat, waar hij doceert over voormelde onderwerpen. Voorts publiceert Martijn geregeld over deze thema’s.

Specialist(en)