Van Benthem & Keulen Advocaten en Notariaat benoemt 2 nieuwe equity partners per 1 januari 2020.

05-12-2019

Petra klein Gunnewiek (1980) wordt per 1 januari 2020 benoemd tot equity partner. Petra is hoofd van de praktijkgroep Aansprakelijkheid & Verzekering en zij is gespecialiseerd in het personenschaderecht, waarbij zij zich onder meer richt op medische aansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid en verkeersaansprakelijkheid. Petra geeft samen met Wouter Koelewijn leiding aan het zorgteam binnen Van Benthem & Keulen. Het team van acht gespecialiseerde advocaten, dat in 2020 verder zal uitbreiden, ondersteunt zorgaanbieders en overheden op alle binnen het zorg- en sociaal domein voorkomende juridische vraagstukken.

Mervyn Odink (1973) wordt per 1 januari 2020 benoemd tot equity partner. Mervyn geeft sinds 2016 leiding aan het commercieel onroerend goed team van het notariaat van Van Benthem & Keulen. Hij richt zich op vastgoed transacties en begeleidt cliĆ«nten bij het aangaan van een intentieovereenkomst, de onderhandelingen ten aanzien van de koopovereenkomst en uiteindelijk de ondertekening van de akte van levering. Mervyn is sterk in de juridisch inhoudelijke kant van vastgoedtransacties (aan- en verkoop). Daarnaast heeft hij zich gespecialiseerd in de BTW en overdrachtsbelastingaspecten van vastgoed. Het team van Mervyn richt zich naast grote vastgoedtransacties ook op herontwikkelingen en vestigingen van rechten van opstal voor energieprojecten en is tevens betrokken bij diverse grote herfinancieringen.

  

Specialist(en)