Aansprakelijkheid & Verzekering

De advocaten van de praktijkgroep Aansprakelijkheid & Verzekering treden vooral op voor aansprakelijkheidsverzekeraars. Zij adviseren over verzekeringsrechtelijke vraagstukken, zoals polisdekking, uitsluitingen, eigen schuld en verkeerde opgave bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst. Daarnaast zijn zij gespecialiseerd in de aansprakelijkheden van bedrijven en beroepsbeoefenaars. Een aantal advocaten van de praktijkgroep is lid van de vereniging LSA.

Recente zaken

 • Bijstaan van zorginstellingen, maatschappen van artsen, verloskundigen, huisartsen, tandartsen en andere (para)medici in een verweer tegen schadeclaims, tuchtzaken en procedures in de zin van de Wkkgz
 • Bodemprocedures en deelgeschillen waarin niet objectiveerbare klachten (zoals whiplash en dystrofie) centraal stonden en er een causaliteitsvraag speelde
 • Procedures waarin het ging om de aansprakelijkheid van een werkgever voor een ongeval of beroepsziekte (asbest, burn-out, RSI/CANS)
 • Procedures over zaken waarin een sport en spelsituatie centraal stond: een ongeval op het voetbalveld, de schaatsbaan, een bowlingbaan of in het zwembad
 • Procedures over verjaring onder artikel 7:942 (oud) BW en het overgangsrecht
 • AOV-procedures over mate van arbeidsongeschiktheid onder polis

Deelgebieden

 • Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB)
 • Beroepsaansprakelijkheid (medici, advocaten, notarissen, makelaars, assurantietussenpersonen)
 • Beroepsziekten
 • Particuliere aansprakelijkheid (AVP)
 • Productaansprakelijkheid
 • Verkeersaansprakelijkheid
 • Werkgeversaansprakelijkheid

Services

 • vanDienst: ons serviceconcept voor ondernemingen, instellingen en overheden.
  Lees hier wat vanDienst voor u kan betekenen.