Partnerbenoeming 2018

11-01-2018

Van Benthem & Keulen heeft per 1 januari 2018 Mariël Vrielink benoemd tot equity partner en Petra klein Gunnewiek, Anne Haverkort, Wouter Koelewijn en Mervyn Odink benoemd tot associate partners.

Mariël Vrielink (1974) is benoemd tot equity partner. Zij is binnen het notariaat gespecialiseerd in het algemene ondernemingsrecht met een speciale focus op de non-profit sector. Mariël adviseert nationale en internationale cliënten over juridische structuren, statuten, governance en toepasselijke (governance) codes.

Petra klein Gunnewiek (1980) en Wouter Koelewijn (1979) geven leiding aan het zorgteam binnen Van Benthem & Keulen. Het team groeit sterk en telt momenteel zeven gespecialiseerde advocaten die zorgaanbieders en overheden op alle binnen het zorgdomein voorkomende juridische vraagstukken ondersteunen. Petra geeft leiding aan de praktijkgroep Aansprakelijkheid & Verzekering en focust zich binnen het zorgteam op procedures en vraagstukken op het gebied van medische aansprakelijkheid, klacht- en tuchtrecht alsmede patiëntenrechten. Wouter heeft zich als zorgadvocaat de afgelopen jaren gespecialiseerd in complexe vraagstukken op het gebied van regulering, contractering, bekostiging en samenwerking binnen de zorgsector en het sociale domein van maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg.

Anne Haverkort (1982) is gespecialiseerd op het gebied van arbeidsrecht. Zij richt zich onder andere op individuele en collectieve ontslagzaken, medezeggenschapstrajecten en overgang van onderneming. Daarnaast maakt Anne deel uit van het brancheteam onderwijs en het zorgteam binnen Van Benthem & Keulen.

Mervyn Odink (1973) geeft leiding aan de commercieel onroerend goed sectie van het notariaat. Het team is niet alleen sterk in de juridisch inhoudelijke kant van vastgoedtransacties (aan- en verkoop), maar adviseert ook ten aanzien van de BTW en overdrachtsbelastingaspecten. Naast grote vastgoedtransacties en herontwikkelingen is het team tevens betrokken geweest bij diverse grote herfinancieringen.

Specialist(en)