Gemeenten kunnen meer betekenen voor staatlozen dan tot nu toe werd verondersteld

18-07-2019

Van Benthem & Keulen’s advocaat, Bastiaan Wallage adviseert Kompass en ASKV Steunpunt Vluchtelingen over de mogelijkheden voor gemeenten om staatlozen te kunnen inschrijven.

Bastiaan Wallage heeft voor de mensenrechtenorganisaties Kompass en ASKV Steunpunt Vluchtelingen een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de juridische mogelijkheden die gemeenten hebben, op grond van de Wet basisregistratie personen, rond de inschrijving van staatlozen.

Tot op heden bestaat in Nederland geen nationale procedure voor het vaststellen van staatloosheid. In december 2016 is door de regering wel een ontwerp wetsvoorstel opgesteld, waarin een dergelijke vaststellingsprocedure wordt uitgewerkt. Dit ontwerp is in het kader van een internetconsultatie in 2016 gepubliceerd, maar heeft daarna geen opvolging meer gehad.

Aangezien het gemeentelijk registratiesysteem momenteel bepalend is voor de status en de positie van staatlozen met verblijfsrecht is onderzocht op welke wijze gemeenten invulling kunnen geven aan de bevoegdheden zoals is opgenomen in voornoemde wet. Uit het onderzoek van Wallage volgt dat gemeenten meer ruimte hebben om invulling te geven aan de wettelijke bevoegdheden die zij hebben gekregen, op grond van de Wet basisregistratie personen, dan werd verondersteld en momenteel vaak in de praktijk wordt uitgevoerd.

Het onderzoek en de notitie van Wallage zijn door Kompass en ASKV begin juni gedeeld met meerdere gemeenten. Inmiddels hebben de grootste gemeenten in Nederland waaronder Utrecht en Amsterdam aangegeven gebruik te zullen maken van de ruimte die de Wet basisregistratie personen biedt aan gemeenten voor staatlozen met verblijf. Zie voor meer informatie hierover bijvoorbeeld het artikel ‘gemeenten willen duizenden staatlozen helpen‘ van de NOS.

Directeur René Rouwette van Kompass beschrijft de samenwerking met Wallage als bijzonder succesvol en plezierig: “Wij hadden het vermoeden dat gemeenten meer ruimte hadden om staatlozen met verblijfsrecht verder te helpen maar gemeenten wezen steeds op de zeer beperkte ruimte. Het onafhankelijk juridisch onderzoek markeerde de weg vooruit op dit belangrijke thema“.

Het advies aan Kompass en ASKV is tot stand gekomen via Pro Bono Connect. Pro Bono Connect is een platform waar maatschappelijke organisaties en advocatenkantoren elkaar kunnen vinden voor pro bono-werkzaamheden. Pro Bono Connect is er vooral voor vraagstukken met een mensenrechtelijke of maatschappelijke component. Van Benthem & Keulen is sinds 2018 partner van Pro Bono Connect. Voor meer informatie over de samenwerking met Pro Bono Connect kunt u contact opnemen met Bastiaan Wallage.

Voor meer informatie:

Bastiaan Wallage
+31 30 25 95 553
bastiaanwallage@vbk.nl

  

Specialist(en)