Wetsvoorstel over franchising waarschijnlijk deze zomer naar de Raad van State

20-06-2019

In een eerdere Legal Update hebben we vermeld dat een voorontwerp is gepubliceerd voor het wettelijk verankeren van de franchise overeenkomst, in de Wet Franchise. Naar aanleiding van de internetconsultatie zijn in totaal 362 reacties ingediend. Tijdens het algemeen overleg van 24 april 2019 over Ondernemen en Bedrijfsfinanciering hebben verschillende Tweede Kamerleden gevraagd wanneer het wetsvoorstel over franchising bij de Tweede Kamer zal worden ingediend. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, antwoordde dat de vele reacties naar aanleiding van de internetconsultatie goed verwerkt moeten worden. Zij hoopt 'rond de zomer (…) het wetsvoorstel naar de Raad van State te kunnen sturen'.

Of het voorstel voor de Wet Franchise in deze versie bij de Tweede Kamer zal worden ingediend, is nog niet zeker. We houden u in elk geval op de hoogte via onze Legal Updates.

Dit is een Legal Update van Sonja Kruisinga en Mariska Nijenhof-Wolters.

Download als pdf

Specialist(en)