Wetsvoorstel over franchising naar de Raad van State gestuurd!

12-07-2019

In een eerdere Legal Update hebben we vermeld dat de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, aan had gegeven te hopen het wetsvoorstel rond de zomer naar de Raad van State te kunnen sturen. Dit is vandaag gebeurd!

Een voorontwerp van de wet is in januari in consultatie gegaan en heeft vele reacties gekregen. Naar wij begrijpen zijn er na de consultatie nog wijzigingen doorgevoerd. Zo heeft de juridisch adviseur van Mona Keijzer ten aanzien van het vereiste dat twee derde van de franchisenemers moet instemmen met formulewijzigingen met ‘aanzienlijke gevolgen’ het volgende aangegeven tijdens een interview in de Volkskrant :

Naar aanleiding van de consultatie omtrent de conceptwet hebben we de formulering ‘aanzienlijke gevolgen’ aangepast. De franchisegever moet vóór ingang van het contract aan de franchisenemer laten weten vanaf welk bedrag aan kosten, een drempelwaarde, hij instemming vraagt voor een wijziging van de formule of van de franchiseovereenkomst. Vervolgens moet niet tweederde, zoals in de conceptwet, maar een absolute meerderheid van de franchisers daarmee instemmen.’

Naar verwachting gaat het wetsvoorstel voor het eind van het jaar naar de Tweede Kamer. Omdat het wetsvoorstel op dat moment pas openbaar wordt, zal dan pas echt duidelijk worden wat er na de consultatie nog veranderd is.

We houden u op de hoogte via onze Legal Updates.

Dit is een Legal Update van Mariska Nijenhof-Wolters en Sonja Kruisinga.

Download als pdf

Specialist(en)