Noodmaatregelen ondernemers coronacrisis

19-03-2020

Tijdens de persconferentie van 17 maart 2020 hebben de Ministers Wiebes, Hoekstra en Koolmees een 'noodpakket banen en economie' gepresenteerd dat de werkgelegenheid moet beschermen en de gevolgen voor ZZP'ers, MKB-ondernemers en grootbedrijven van de Coronacrisis moet opvangen. In deze Legal Update zal alleen worden ingegaan op de aangekondigde maatregelen voor ZZP'ers, MKB-ondernemers en grootbedrijven. Voor de arbeidsrechtelijke aspecten wordt verwezen naar de Legal Updates van de praktijkgroep Arbeid & Pensioen van 17 maart jl. en 18 maart jl. 

Algemene noodmaatregelen

Het kabinet heeft aangekondigd een noodloket open te stellen. Dit noodloket bestaat uit een tegemoetkoming in de vorm van een gift van € 4.000,-. Dit noodloket is speciaal voor ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van het Coronavirus (denk aan eet- en drinkgelegenheden), waardoor hun omzet drastisch is gedaald. De voorwaarden worden op dit moment nader uitgewerkt.

Daarnaast treft het kabinet een aantal algemene belastingmaatregelen. Zo kunnen alle belastingplichtigen een verzoek indienen om bijzonder uitstel van betaling van inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen aan te vragen bij de Belastingdienst. Uitstel kan worden aangevraagd middels een brief waarin uitgelegd moet worden hoe door de uitbraak van het Coronavirus betalingsproblemen zijn ontstaan. Verzuimboetes voor het niet op tijd betalen van belasting hoeven niet te worden betaald. Voorts zal de invorderingsrente tijdelijk worden verlaagd van 4% naar bijna 0%. Daarnaast wordt het tarief van de belastingrente tijdelijk bijgesteld naar 0,01%.

ZZP'ers en kleine ondernemingen

ZZP'ers die door de Coronacrisis zonder opdrachten komen te zitten, kunnen voor een periode van drie maanden via een versnelde procedure aanspraak maken op inkomensondersteuning (gebaseerd op Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen). Deze inkomensondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald. ZZP'ers kunnen voor een beroep op deze regeling terecht bij de gemeente waar zij staan ingeschreven.

Qredits verstrekt microkredieten en coacht kleine en startende ondernemers die via de bank moeilijk aan financiering kunnen komen. Voor kleine ondernemingen stelt Qredits een tijdelijke crisismaatregel open. Aan hen wordt uitstel van aflossing aangeboden en de rente wordt automatisch verlaagd naar 2% voor de duur van zes maanden.

MKB-ondernemers

Het kabinet stelt voor MKB-bedrijven een tijdelijke faciliteit open onder de regeling Borgstelling MKB-krediet ('BMKB'). Via deze tijdelijke maatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet verhoogd van 50% naar 75%. Voor een beroep op de BMKB kunnen bedrijven zich melden bij een geaccrediteerde financier, dit zal veelal de bank zijn waarbij zij zijn aangesloten. Let op, dit betreft een lening die uiteindelijk moet worden terugbetaald.

Grootbedrijven

Grootbedrijven kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling ('GO'). Het kabinet wil daarbij het totale garantiebudget van de GO verhogen van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard.

Bovendien wordt de maximale GO-faciliteit verhoogd van € 50 miljoen naar € 150 miljoen per onderneming. Voor een beroep op de GO moeten bedrijven zich melden bij hun financier.

Zodra de inhoud van de regelingen definitief bekend is, zal een nieuwe Legal Update volgen. Voor meer informatie kan ook gebruik worden gemaakt van de informatie op de website van de Rijksoverheid.

Dit een Legal Update van Linde van Dieren-Muller.

Download als pdf

Specialist(en)