De werktijdverkorting gaat 'op slot' en maakt plaats voor het 'noodfonds overbrugging werkgelegenheid'

17-03-2020

Tijdens de persconferentie van 17 maart 2020 zijn diverse maatregelen aangekondigd die de liquiditeit van ondernemingen en de werkgelegenheid beogen veilig te stellen. In deze Legal Update wordt specifiek ingegaan op de wijzigingen rondom “werktijdverkorting”.

Door minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: ‘de minister’) is aangegeven dat inmiddels circa 78.000 werkgevers een aanvraag voor werktijdverkorting hebben ingediend. Dit leidt tot aanzienlijke uitvoeringsproblemen, terwijl de minister bovendien wil veilig stellen dat de lonen worden doorbetaald (zie daarover ook onze eerdere Legal Update). Het is de overheid duidelijk geworden dat behoefte bestaat aan een andere regeling, namelijk één die sneller en wendbaarder is en is toegerust op de grote aantallen aanvragen.

De “Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud” voorziet in een noodfonds voor “een tegemoetkoming in de loonkosten in geval van omzetverlies” geleden vanaf 1 maart 2020. Uit het persbericht blijkt dat de (verwachte) terugval in omzet (nog steeds) minimaal 20% moet zijn. De minister heeft aangegeven dat er een “maximum van 90% van de loonsom” kan worden vergoed. Hoe het te vergoeden bedrag exact wordt vastgesteld is nog niet duidelijk. De vergoeding kan (vooralsnog?) voor drie maanden worden verstrekt en er kan een voorschot van 80% worden uitgekeerd.

De minister benadrukte dat er twee voorwaarden zijn verbonden aan de regeling, namelijk:
1.       “dat geen personeel wordt ontslagen”; en
2.       “dat de lonen worden doorbetaald”.

De oude regeling inzake werktijdverkorting is per direct stopgezet. Er zullen geen nieuwe aanvragen meer in behandeling worden genomen en reeds gedane aanvragen in het oude systeem worden in het nieuwe systeem meegenomen. Een nieuwe aanvraag is niet nodig, maar er kan wel om een aanvulling worden gevraagd, aldus de minister.

Nieuwe aanvragen zullen moeten worden ingediend bij het UWW.

De nieuwe regeling wordt momenteel door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgewerkt en zal binnenkort worden gepubliceerd. Tot die tijd weten we niet meer dan hetgeen hiervoor is weergegeven. Zodra er meer bekend wordt over voorwaarden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming uit het noodfonds en de wijze waarop deze kan worden aangevraagd, zullen wij u daarover informeren.

Dit is een Legal Update van Pieter Mantel en Lisa Schouten.

Download als pdf

Specialist(en)