Hoogste bestuursrechter zet streep door het PAS!

29-05-2019

Op woensdag 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘Afdeling’) einduitspraak gedaan in de eerste ronde van zaken over vergunningen waar gebruik was gemaakt van het Programma Aanpak Stikstof (hierna: PAS). De harde conclusie van de Afdeling is dat het PAS niet als basis voor toestemming mag worden gebruikt.

Het oordeel van de Afdeling volgt op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 7 november 2018 waarin het Hof prejudiciële vragen van de Afdeling over het PAS heeft beantwoord. Naar aanleiding van dit arrest concludeert de Afdeling nu dat het PAS niet voldoet aan de eisen van de Europese Habitatrichtlijn. In het bijzonder niet omdat in de passende beoordeling die ten grondslag ligt aan het PAS ten onrechte rekening wordt gehouden met toekomstige voordelen van te nemen maatregelen.

Hoe nu verder? Bij de Afdeling en bij rechtbanken liggen nog stapels vergunningen waarvoor het PAS is gebruikt op een beoordeling te wachten. De uitspraak van 29 mei 2019 zal bij de beoordeling van die zaken – in de woorden van de Afdeling zelf – ‘richtinggevend’ zijn en de vergunningen zullen naar alle waarschijnlijkheid dus niet in stand kunnen blijven. Een individuele passende beoordeling per project lijkt op de korte termijn de te volgen route te zijn.

Dit is een Legal Update van Merel Holtkamp en Mathilde van Velzen-de Boer. 

Download als pdf

Specialist(en)