Extern salderen met veehouderijen binnenkort mogelijk

21-09-2020

Extern salderen met veehouderijen zal op korte termijn in meerdere provincies mogelijk zijn, volgens de Rijksoverheid. Het extern salderen wordt gefaseerd in de provincies opengesteld. Hiertoe worden de bestaande Provinciale Beleidsregels intern en extern salderen van de betreffende provincie (waarover wij eerder een Legal Update schreven) aangepast. De huidige beleidsregels staan extern salderen met veehouderijen namelijk nog niet toe.

Nieuw is dat ondernemers die extern willen salderen met veehouderijen daarvan een melding moeten doen bij Gedeputeerde Staten, voorafgaand aan de natuurvergunningaanvraag. Verder is het extern salderen met veehouderijen onderworpen aan de reeds bestaande voorwaarden uit de provinciale beleidsregels. Zo kan er niet extern worden gesaldeerd met (delen van) bedrijven die al deelnemen aan een saneringsregeling, zoals de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Daarnaast mag slechts 70% van de depositieruimte van het stoppende bedrijf gebruikt worden voor het nieuwe bedrijf en komt de overige 30% ten goede aan de natuur.

Tot de bestaande beleidsregels zijn aangepast, verlenen Gedeputeerde Staten geen definitieve natuurvergunning op basis van extern salderen met een veehouderij. Zij kunnen in de tussentijd wel al aanvragen in behandeling nemen.

Verleasen

De provincies besluiten ook over de mogelijkheid van het verleasen van stikstofruimte. Anders dan permanente extra stikstofruimte die met extern salderen wordt verkregen, kan met verleasen tijdelijk (voor de duur van twee jaar) extra stikstofruimte van een ander bedrijf worden verkregen.

Onder de Omgevingswet zal extern salderen ook mogelijk zijn.

Dit is een Legal Update van Mathilde van Velzen-de Boer en Emily den Boer (juridisch medewerker).

Download als pdf

Specialist(en)