Eerste Kamer stemt in met Invoeringswet Omgevingswet

12-02-2020

De Invoeringswet Omgevingswet is aangenomen door een meerderheid in de Eerste Kamer op dinsdag 11 februari 2020. De Invoeringswet is nodig om het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht – de Omgevingswet – goed te laten werken.

In het wetsvoorstel voor de Invoeringswet zijn nieuwe onderwerpen toegevoegd aan de Omgevingswet, waaronder bepalingen over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en het overgangsrecht. Ook is in de Invoeringswet opgenomen dat de datum waarop de Omgevingswet daadwerkelijk in werking treedt, bij Koninklijk Besluit wordt vastgelegd (zie hierover onze eerder verschenen Legal Update).

Het wetsvoorstel moet nog worden ondertekend door de Koning en de betrokken ministeries. Daarna wordt het wetsvoorstel geplaatst in het Staatsblad.

Dit is een Legal Update van Mathilde van Velzen-de Boer.

Download als pdf

Specialist(en)