Coronacrisis: dit is wat we tot nu toe weten over de zorgspecifieke steunmaatregelen

03-04-2020

De overheid roept zorgaanbieders die worden geconfronteerd met liquiditeit- en andere financiële problemen op daarover in overleg te treden met hun zorgverzekeraars en zorgkantoren, om waar mogelijk te voorkomen dat ze een beroep hoeven doen op het vangnet van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW).

De overheid meent dat in deze (contractuele) relatie met de zorgverzekeraars en zorgkantoren de Corona-problematiek het beste integraal kan worden bezien en de mogelijkheden doelmatig kunnen worden benut. Zorgaanbieders kunnen daarom alleen in laatste instantie gebruik maken van de algemene, Rijksbrede regelingen, zoals de NOW. De inzet van de overheid daarbij is dat de beschikbaarheid en continuïteit van de zorg op korte en langere termijn zo goed mogelijk worden geborgd. De steunmaatregelen die in dit kader voor zorgaanbieders zullen worden getroffen zijn sinds 17 maart 2020 diverse keren vanuit Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gecommuniceerd. Bij deze maatregelen staat steeds voorop dat de zorg op korte termijn in staat wordt gesteld om te doen wat nodig is en daarbij voor de lange termijn de continuïteit van zorg en ondersteuning te borgen.

We hebben in dit document een overzicht gemaakt van voor welke zorgaanbieders welke (beoogde) maatregelen (zullen) gelden en wat daar per vandaag – 3 april 2020 –  de stand van zaken van is.

Dit is een Legal Update van Bas van Schelven en Wouter Koelewijn.

Download als pdf

Specialist(en)