Continuïteitsbijdrageloket opent op 15 mei voor zorgaanbieders met omzet tot 10 miljoen

06-05-2020

Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders uit de cure met een jaarlijkse omzet lager dan tien miljoen euro kunnen per 15 mei gefaseerd aanspraak maken op een continuïteitsbijdrage.

De continuïteitsbijdrage is bedoeld als overbrugging voor doorlopende kosten zoals personeelskosten, huur, afschrijvingen en overige vaste lasten (bv. kosten voor staffuncties, alle ondersteunende diensten en medische inventaris). Variabele kosten, kosten voor leegstand door het beschikbaar houden van capaciteit voor coronapatiënten, vallen niet onder deze bijdrage. Zorgverzekeraars zullen daarvoor een meerkostenregeling treffen.

Om in aanmerking te komen voor de continuïteitsbijdrage geldt de voorwaarde dat de zorgaanbieder geen aanspraak maakt op relevante rijksregelingen in het kader van de coronacrisis (NOW, TOZO en TOGS), behalve eventueel voor het deel omzetdaling dat mogelijk resteert na aftrek van de vergoeding die de zorgaanbieder ontvang op basis van de continuïteitsbijdrage. Verder is relevant dat  zorgaanbieders niet hoeven de continuïteitsbijdrage terug betalen, maar de totale omvang van de door ontvangen continuïteitsbijdrage is wel bepalend voor de (lagere) vergoeding van inhaalzorg.

We bieden in dit document een handzaam overzicht van de berekeningswijze van de continuïteitsbijdrage, het uitbetalingsproces daarvan en de vergoeding van inhaalzorg, mede in relatie tot de continuïteitsbijdrage.

Dit is een Legal Update van Bas van Schelven en Wouter Koelewijn.

Download als pdf

Specialist(en)