Advies van de Raad van State over het Voorontwerp van de Wet Franchise vastgesteld

17-12-2019

In een eerdere Legal Update hebben we vermeld dat de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, het Voorontwerp van de Wet Franchise voor advies naar de Raad van State had gestuurd, nadat er vele reacties waren ingediend in de internetconsultatie.

Het advies van de Raad van State is inmiddels, op 11 december 2019, vastgesteld. Het wachten is nu op de staatssecretaris. Zij zal het advies van de Raad van State bestuderen en beslissen hoe met het advies van de Raad van State wordt omgegaan. Zodra het wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer zal het openbaar worden gemaakt en zal ook het advies van de Raad van State openbaar worden gemaakt. Wanneer het wetsvoorstel zal worden ingediend bij de Tweede Kamer is op dit moment nog niet duidelijk.

We houden u op de hoogte via onze Legal Updates.

Dit is een Legal Update van Mariska Nijenhof-Wolters en Sonja Kruisinga.

Download als pdf

Specialist(en)