AFS Vermogensbeheer B.V.

Datum faillissement: 27 september 2012

Rechter-commissaris

Naam: mr. J.F. Haeck
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Deze vennootschap maakt onderdeel uit van het failliete Phanos concern. Voor de geconsolideerde verslagen klik hier.

Curator