Phanos N.V. c.s.

Datum faillissement: 29 mei 2012
Datum surseance: 01 mei 2012

Beschikking surseance
Beschikking omzetting faillissement
Beschikking opvolgend curator

Rechter-commissaris

Naam: mr. J.F. Haeck
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Bij beschikking van 1 mei 2012 heeft de rechtbank te Utrecht voorlopig surseance van betaling verleend aan de naamloze vennootschap Phanos N.V. (KvK-nummer: 30202619), statutair gevestigd te Houten, feitelijk gevestigd te (3992 LS) Houten aan de Heemsteedseweg 26, met aanstelling van mr. C. de Jong tot bewindvoerder. Bij beschikking van 29 mei 2012 heeft de rechtbank te Utrecht de surseance van betaling ingetrokken onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement met aanstelling van mr. C. de Jong tot curator. Bij beschikking van 2 oktober 2017 is mr. C. de Jong op eigen verzoek ontslagen als curator met gelijktijdige aanstelling van mr. A. van der Schee als opvolgend curator. Mr. J.F. Haeck is benoemd tot opvolgend rechter-commissaris.

Curator