Europese Commissie neemt European Sustainability Reporting Standards (ESRS) aan

08-09-2023

Op 5 januari 2023 is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in werking getreden. De richtlijn verplicht grote ondernemingen om in hun jaarverslag te rapporteren over milieu, sociale kwesties en goed ondernemingsbestuur (ESG). In de blog 'Wat is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)?' hebben wij al kort aandacht aan de ESRS besteed. Voor een goed begrip van wat er precies van ondernemingen wordt verwacht heeft de Europese Commissie op 31 juli 2023 de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) vastgesteld. Hiermee wordt beoogd de rapportage door ondernemingen over ESG nauwkeuriger en consistenter te maken.

In deze blog gaan wij in op de inhoud van de ESRS, het toepassingsbereik en de inwerkingtreding.

Wat is de ESRS?

De ESRS zijn een uitwerking van de CSRD. De standaarden geven gedetailleerd aan waar de rapportage door ondernemingen over het hele spectrum van milieu-, sociale- en bestuurlijke kwesties aan moet voldoen. Zo wordt er bijvoorbeeld precies aangegeven hoe je je CO2 uitstoot moet berekenen, wat je impact is op de biodiversiteit en hoe je ervoor zorgt dat er door jouw bedrijfsvoering geen mensenrechten worden geschonden.

De ESRS bestaan uit twaalf verslaggevingsstandaarden. De eerste twee 'cross-cutting' standaarden bevatten algemene rapportageverplichtingen en regels over hoe de overige tien thematische standaarden moeten worden toegepast. De tien thematische standaarden (standards on Environmental, Social and Governance matters) behandelen specifieke onderwerpen zoals klimaatverandering, vervuiling en circulaire economie. Zie voor alle verschillende onderwerpen die de standaarden omvatten tabel 1 die is opgenomen in het download document onderaan deze pagina.

Toepassingsbereik en inwerkingtreding ESRS

Alle aan de CSRD onderworpen ondernemingen vallen onder het toepassingsbereik van de ESRS. Zie voor het toepassingsbereik van de CSRD de infographic tijdlijn Inwerkingtreding CSRD. Uit de gedelegeerde verordening volgt dat over het algemeen de tijdlijn Inwerkingtreding CSRD voor de toepassing van de ESRS gevolgd kan worden, maar dat er voor sommige standaarden uitzonderingen bestaan. Tabel 2 die is opgenomen in het download document onderaan deze pagina geeft weer voor welke onderwerpen de inwerkingtreding afwijkt van de gebruikelijke effectieve datum.

Tot slot

Met de komst van de CSRD en ESRS krijgen ondernemingen in de komende jaren met verstrekkende verslaggevingsverplichtingen te maken. Wij raden aan om hierop in te spelen door een goede inventarisatie te maken van de verplichtingen die op uw onderneming afkomen, en op tijd te beginnen met het verzamelen van de data die benodigd zijn voor de rapportage.

Deze blog is geschreven door Maaike Kamps en Mariëlle Deppe. Wilt u meer weten over de verslaggevingsverplichtingen die voor uw onderneming gaan gelden? Neem dan gerust contact op met ons. Wij denken graag met u mee.

Deze blog maakt onderdeel uit van de blogreeks 'ESG: De juridische actualiteiten'.

Download als pdf

Nieuwsbrief 'ESG Legal': per kwartaal een update van de laatste (juridische) ontwikkelingen?

In 'ESG Legal' ontvangt u per kwartaal een gebundeld overzicht van al onze publicaties en relevante (juridische) ontwikkelingen rond het thema ESG. Het betreft onder andere Legal Updates, blogs, podcast(s), infographics, toekomstige events/activiteiten en een actueel overzicht van de laatste ontwikkelingen en status van wet- en regelgeving. De tweede nieuwsbrief publiceren wij op 28 september 2023. Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Dan kan via volgende link.

Specialist(en)