ESG: De (juridische) ontwikkelingen op het gebied van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag

05-07-2023

Grensoverschrijdend gedrag is de laatste jaren een veelbesproken onderwerp. Dat komt niet alleen door de #MeToo-beweging die in 2017 op gang kwam en andere maatschappelijke thema's zoals Diversiteit & Inclusie, maar ook door het toenemende belang van ESG voor bedrijven.

Daarnaast staat grensoverschrijdend gedrag hoog op de politieke agenda. In deze blog schetsen wij een overzicht van de meest recente (juridische) ontwikkelingen.

Initiatiefwetsvoorstel in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon

Op 23 mei 2023 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen dat werkgevers (met minstens 10 werknemers) verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Daarnaast wordt in het wetsvoorstel de positie van de vertrouwenspersoon in de organisatie versterkt. Een en ander moet bijdragen aan het voorkomen van ongewenst gedrag op de werkvloer.  Het is nu aan de Eerste Kamer om het wetsvoorstel goed te keuren of af te wijzen.

Handreiking Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Op 17 mei 2023 is de Handreiking Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer van regeringscommissaris Mariëtte Hamer gepubliceerd. Het doel van deze handreiking is om organisaties houvast te bieden bij het oppakken van meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. U leest meer hierover in onze Legal Update  van 22 mei 2023. 

Nationaal Actieprogramma ‘Aanpak Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag en Seksueel Geweld’

Eerder, op 13 januari 2023, is het Nationaal Actieprogramma ‘Aanpak Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag en Seksueel Geweld’ (hierna: 'NAP') gelanceerd. Dit actieprogramma wordt gecoördineerd door het ministerie van OCW en het ministerie van SZW. Uit het actieprogramma volgt dat het kabinet onder meer:

  • Overweegt om het hebben van een gedragscode en een klachtenregeling wettelijk te verplichten
  • Beroepsverenigingen in de branche zorg en welzijn wil stimuleren om in beroepscodes (meer) aandacht te schenken aan grensoverschrijdend gedrag van patiënten richting zorgverleners en andersom
  • TNO opdracht heeft gegeven om in 2023 een digitale keuzehulp te ontwikkelen die overzicht biedt in het aanbod van (preventieve) maatregelen tegen psychosociale arbeidsbelasting (waar (seksueel) grensoverschrijdend gedrag onder valt)
  • In 2023 de website 'route naar RI&E' wil verbeteren, zodat deze website organisaties nog beter helpt bij het in kaart brengen van arbeidsrisico's, zoals (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.
  • Sectorale aanpakken wil aanjagen, zoals in de sport, zorg en onderwijs sector.

Op 22 maart 2023 heeft het ministerie OCW de Publieksmonitor Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit rapport is opgesteld naar aanleiding van een onderzoek naar het sentiment dat er rond seksueel grensoverschrijdend gedrag heerst in Nederland. Eén van de uitkomsten van het onderzoek is dat 68% van de Nederlanders vindt dat seksueel grensoverschrijdend gedrag harder moet worden aangepakt.

Heeft u vragen over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag? Bekijk dan onze themapagina rond (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of luister of lees hoofdstuk vier van ons boek Arbeid & Pensioen in de praktijk 2023. In dit hoofdstuk bespreken wij de belangrijkste vragen rond het onderwerp grensoverschrijdend gedrag en geven wij u praktische tips. Vanzelfsprekend kunt u ook contact met mij opnemen.

Deze blog is geschreven door Lisa Schouten. Heeft u vragen naar aanleiding van een van onze blogs over ESG, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Deze blog maakt onderdeel uit van de blogreeks 'ESG: De juridische actualiteiten'.

Download als pdf

Wilt u eens per kwartaal de speciale nieuwsbrief 'ESG Legal' ontvangen?  Via onderstaande link kunt u zich inschrijven.

Inschrijven nieuwsbrief 'ESG Legal'

 

Specialist(en)