EHBO: Eerste Hulp bij Omgevingswet

21-10-2021

Een tip voor iedereen die bezig is met de voorbereiding op de Omgevingswet is de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). De mensen achter IPLO zorgen ervoor dat veel algemene informatie over de Omgevingswet op hun site te vinden is. Daarnaast bemannen zij een helpdesk over de Omgevingswet én maken ze geconsolideerde versies van alle teksten van de Omgevingswet, de AMvB's en de Omgevingsregeling.

Geconsolideerde teksten Omgevingswet, AMvB's en Omgevingsregeling

We hebben in een eerdere Legal Update al geschreven over de onmisbare tool die op de website van IPLO te vinden is: een geconsolideerde set van alle wetgeving rond de Omgevingswet. Klik hier voor de geconsolideerde teksten van IPLO. Ten tijde van het schrijven van dit blog waren de teksten bijgewerkt tot 15 oktober 2021.

In aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn geconsolideerde versies van de wetteksten heel waardevol. Waarom? Het stelsel van de Omgevingswet bestaat namelijk uit verschillende hoofd-, invoerings-, en aanvullingssporen die na elkaar gereedkomen. Zo is de Omgevingswet in 2016 al in het Staatsblad gepubliceerd maar is deze wet daarna in belangrijke mate gewijzigd en aangevuld door bijvoorbeeld de Invoeringswet Omgevingswet en de Aanvullingswetten Grondeigendom, Geluid, Bodem en Natuur. Maar ook nu nog wordt de regelgeving aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. De geconsolideerde versie biedt u de mogelijkheid om overzicht te houden over hoe het juridische stelsel er straks komt uit te zien. Voor de voorbereiding op de inwerkingtreding is het dus een handige tool.

Helpdesk Omgevingswet

Het is onvermijdelijk dat bij een omvangrijke wetgevingsoperatie als deze inconsistenties in de wettekst aan het licht komen. Via de website van IPLO is het mogelijk om dergelijke vragen en opmerkingen over de wet via een vragenformulier of via de telefonische helpdesk te stellen. Via deze link is het vragenformulier en de helpdesk van IPLO te bereiken.

Ik heb deze functie het afgelopen jaar regelmatig gebruikt. Mijn vragen en opmerkingen werden zonder uitzondering snel opgepakt door de medewerkers van IPLO en soms werd ik er ook over teruggebeld. Het werd mij duidelijk dat de helpdesk korte lijntjes heeft met de verantwoordelijke wetgevingsjuristen bij het ministerie en daarmee kan de helpdesk een nuttige brugfunctie tussen theorie en praktijk vervullen.

Kortom

De website van het Informatiepunt Leefomgeving is de moeite waard om achter de hand te houden bij de voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De geconsolideerde teksten en de helpdesk zijn heel handig.

Deze blog is geschreven door Merel Holtkamp en is onderdeel van het thema 'Wat staat ons te wachten' in onze reeks over de Omgevingswet. Heeft u vragen over de Omgevingswet of naar aanleiding van één van onze blogs over de Omgevingswet, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Download als pdf

Aanmelden Nieuwsbrief 'Aftellen naar de Omgevingswet'

Specialist(en)