Hulpmiddel zomer 2020: Informatiepunt Omgevingswet heeft nieuwe geconsolideerde teksten Omgevingswet, AMvB's en Omgevingsregeling gepubliceerd

07-08-2020

In de zomer van 2020 heeft het Informatiepunt Omgevingswet (van de website: www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl) samen met de wetgevingsjuristen bij het ministerie een nieuwe set gemaakt van geconsolideerde wetteksten van het nieuwe stelsel van de Omgevingswet. In een geconsolideerde versie zijn (in dit geval) alle wijzigingen, aanvullingen en correcties van de Omgevingswet, de 4 AMvB's en de Omgevingsregeling sinds de publicaties in het Staatsblad in respectievelijk 2016, 2018 en 2019 zichtbaar gemaakt.

In aanloop naar de nieuwe datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet van 1 januari 2022 zijn geconsolideerde versies van de wetteksten heel waardevol. Het stelsel van de Omgevingswet bestaat namelijk uit verschillende hoofd-, invoerings-, en aanvullingssporen die na elkaar gereed komen. Zo is de Omgevingswet in 2016 al in het Staatsblad gepubliceerd maar is deze wet daarna in belangrijke mate gewijzigd en aangevuld door bijvoorbeeld de Invoeringswet Omgevingswet en de Aanvullingswetten Grondeigendom, Geluid, Bodem en Natuur. Zonder geconsolideerde versie is het heel lastig om overzicht te houden hoe het juridische stelsel er straks komt uit te zien. Voor de voorbereiding op de inwerkingtreding is het dus een handige tool.

Nieuw ten opzichte van eerdere geconsolideerde versies is dat:

  • relevante wetswijzigingen die strikt genomen buiten de stelselherziening van de Omgevingswet vallen, maar hier wel wijzigingen op aanbrengen, ook zijn meegenomen (bijvoorbeeld het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen);
  • in de geconsolideerde versie van de Omgevingswet kan worden doorgeklikt naar de kamerstukken waarin de toelichting op de wijzigingen is te vinden.

Klik hier voor de geconsolideerde teksten van het Informatiepunt Omgevingswet.

Het zal niet de laatste geconsolideerde set van wetteksten zijn en – hoewel we dankbaar gebruik maken van het monnikenwerk van het Informatiepunt Omgevingswet – is het wel goed om te onthouden dat het niet de officiële wetteksten zijn. Ze zijn juridisch niet bindend maar dus wel zeer informatief. 

Dit is een Legal Update van Merel Holtkamp.

Download als pdf

Specialist(en)