Wat is er mis met (gerechtvaardigd) totstandkomingsvertrouwen?

04-10-2010

In het maandblad Ars Aequi van oktober 2010 (AA 20100737), schreef Marcel Ruygvoorn het artikel 'Wat is er mis met (gerechtvaardigd) totstandkomingsvertrouwen?'

Professor Nieuwenhuis refereert aan het arrest Plas/Valburg als één van de juridische dieptepunten in onze vaderlandse jurisprudentie. Ziet Marcel het goed, dan komt zijn betoog er in de kern op neer dat het criterium dat de Hoge Raad aanlegt voor de beantwoording van de vraag of onderhandelingen nog gelegitimeerd kunnen worden afgebroken, namelijk: gerechtvaardigd vertrouwen in het welslagen van de onderhandelingen ofwel gerechtvaardigd totstandkomingsvertrouwen, geen goede maatstaf zou zijn. Bij deze constatering maakt Marcel enige relativerende opmerkingen.

Download als pdf

Specialist(en)