Vrijwaringsclausules; nut, valkuilen en geldigheid

01-03-2016

In Bedrijfsjuridische berichten 2016, nr. 12 schreef Marcel Ruygvoorn het artikel “Vrijwaringsclausules; nut, valkuilen en geldigheid”.

In dit artikel wordt de vrijwaringsclausule nader belicht, wordt ingegaan op de werking van dergelijke bepalingen en de geldigheid, meer in het bijzonder in het licht van een recente uitspraak van de Hoge Raad over de geldigheid van een vrijwaringsbeding voor bestuursrechtelijke boetes die zijn opgelegd krachtens de Wet arbeid vreemdelingen (WAV).

Download in pdf

Specialist(en)